Slovensko sa pridalo k „zveľaďovaniu sociálnej Európy“

piatok, 01. jún 2007, 16:16

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová sa rozhodla pripojiť k deklarácii „Zveľaďovanie sociálnej Európy“ a vláda tento krok odobrila. Pôvodne išlo o iniciatívu ministrov práce Belgicka, Bulharska, Grécka, Španielska, Francúzska, Talianska, Cypru, Luxemburska a Maďarska. Cieľom deklarácie je prikláňanie sa k európskemu sociálnemu modelu a k nutnosti, aby všetky členské štáty spoločne čelili takým novým javom ako globalizácia a starnutie obyvateľstva.

Problém č. 1: európsky sociálny model nie je homogénna, jasná vec, ako to ministerka (ale aj vláda) prezentujú.

Ministerka je presvedčená, že text deklarácie korešponduje s cieľmi, ktoré si vytýčila vláda SR vo svojom programovom vyhlásení, preto sa rozhodla k nej pridať.

Problém č. 2: ide o vágnu deklaráciu, pripomínajúcu súbor pekných prianí.

Deklarácia volá po vypracovaní vízie budúcej sociálnej Európy, ktorá má posilniť rast, zamestnanosť a kvalitu práce pri súčasnom zabezpečení sociálnych práv a ochrany zakotvených v európskej tradícii. Potvrdzuje potrebu posilniť hospodársku a sociálnu konvergenciu v celej Európskej únii s cieľom presadzovať tvorbu pracovných príležitostí a rovnaké možnosti na trhu práce, celoživotné vzdelávanie, modernizáciu sociálnej ochrany. Sociálna Európa takto vraj ponúkne skutočnú pridanú hodnotu pre pracujúcich ľudí i ostatných občanov, najmä pre tých, ktorí sú zraniteľní v dôsledku reštrukturalizácie a globalizácie.

Slovensko sa takto prihlásilo k niečomu mýtickému, nejasnému a povrchne definovanému. Európskemu sociálnemu modelu (opakujeme, že aj v rámci Európy je tých modelov viac) sa tu pripisujú vlastnosti, ktoré ani nemá.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia