Pripomienky HPI k návrhom legislatívnych zmien

streda, 15. august 2007, 15:38

Analytici Health Policy Institute predstavili novinárom pripomienky k legislatívnym zmenám, ktoré ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. HPI očakávalo, že po roku vládnutia bude predstavená vízia zdravotníctva – vo väčšine prípadov navrhované zmeny predstavujú iba údržbu platnej legislatívy. Formulácie nad rámec takejto údržby sú nejednoznačné a potenciálne zneužiteľné. Navrhované zmeny sú nekoncepčné, väčšinu z nich zrejme iniciovali pripomienky zo sektora, ktoré však neboli pred zapracovaním kriticky zhodnotené.

Návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti je problematický najmä z týchto dôvodov:

 1. upravuje informovaný súhlas v rozpore s medzinárodným dohovorom
 2. hrozí uzatvorením siete pre všeobecných lekárov, stomatoló­gov, gynekológov a nemocnice cestou tzv. rajonizácie
 3. znovuzavádza povinnosť odporúčaní na vyšetrenie u špecialistov
 4. centralizuje citlivé osobné údaje v NCZI v rozpore s Ústavou SR a medzi­národnými dohovormi

+ všetky pripomienky HPI (*.pdf)


Pripomienky k návrhu novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia sa týkajú najmä:

 1. rozšírenia rozsahu preventívnych prehliadok o vyšetrenia so spornou medicínskou opodstatnenosťou a nákladovou efektívnosťou
 2. zmien v procese kategorizácie, ktoré povedú k nevykonateľnosti zákona a stlmia motiváciu výrobcov na znižovanie cien
 3. presunutia rozhodovania o rozsahu hradenej starostlivosti na Úrad verejného zdravotníctva SR (očkovanie)
 4. presunu viacerých indikácií kúpeľnej starostlivosti do okruhu lepšie hradených výkonov a rozšírenie kompetencií na ich predpisovanie všeobecným lekárom
 5. dopadovej analýzy, ktorá v rozpore so skutočnosťou popiera finančné dopady návrhu zákona

+ všetky pripomienky HPI (*.pdf)


Novela zákona o poskytovateľoch je kľúčová najmä návrhom na zrušenie transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Health Policy Institute k tomu vydal stanovisko, v ktorom zásadne nesúhlasí so zrušením transformácie.

+ všetky pripomienky HPI (*.pdf)


Návrh novely zákona o zdravotnom poistení má ambíciu zjednodušiť ročné zúčtovanie poistného. V skutočnosti však iba rozširuje počet výnimiek, t.j. zužuje okruh osôb povinných podávať ročné zúčtovanie a platiť odvody. Pre všetkých ostatných zostáva ročne zúčtovanie rovnako komplikované ako dosiaľ.

+ všetky pripomienky HPI (*.pdf)


Pozitívom novely nariadenia vlády o minimálnej sieti je zníženie celkového normatívu pre lôžka na Slovensku, opustenie chybnej metodiky pri zohľadňovaní migrácie a stanovenie siete koncových nemocníc. Negatívami návrhu sú:

 1. nedôslednosť normatívu (nesedia súčty riadkov a stĺpcov, posilňujú sa nepotrebné kapacity)
 2. koncept pevnej siete 42 nemocníc (vybratých na základe neznámych kritérií)
 3. chýbanie analýzy vrátane analýzy dopadov (povinnosť vybudovať nových 65 oddelení bez vyriešeného financovania a bez zhodnotenia, či sú vôbec také oddelenia potrebné)

+ všetky pripomienky HPI (*.pdf)

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia