Značka: minimálna sieť

nedeľa, 30. september 2012, 19:00

Po druhýkrát vstupujeme do rovnakej rieky. Vláda schválila 12. septembra 2012 novelu nariadenia vlády o minimálnej sieti. Rok od jej zrušenia opäť zaviedla koncovú sieť nemocníc, ktoré majú garantovaný kontrakt so zdravotnými poisťovňami. Spomedzi 37 privilegovaných zdravotných zariadení je 36 štátnych.

piatok, 22. jún 2012, 11:16

Verejná minimálna sieť poskytovateľov je usporiadanie najmenšieho možného počtu verejne dostupných poskytovateľov na území SR alebo na území príslušného samosprávneho kraja alebo na území príslušného okresu v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná zdravotná starostlivosť s prihliadnutím na

  • počet obyvateľov príslušného územia vrátane možnej odchýlky vo vzťahu ku geografickým a demografickým podmienkam príslušného územia,
  • chorobnosť a úmrtnosť obyvateľov príslušného územia,
  • migráciu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na príslušnom území,
  • bezpečnosť štátu.
pondelok, 16. máj 2011, 3:59

V reakcii na nález Ústavného súdu v kauze zisku zdravotných poisťovní ministerstvo zdravotníctva pripravilo novelu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú 28. apríla 2011 schválila vláda a odoslala na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Na tomto mieste prinášame zhrnutie navrhovaných zmien.

utorok, 02. november 2010, 0:00

Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala k revízii minimálnej siete poskytovateľov. Do nej zasiahla predchádzajúca vláda v r. 2007/2008 konceptom pevnej a koncovej siete nemocníc. Deformácie, ktoré priniesla koncová sieť, narušujú dnes rovnováhu v sektore. Pevná sieť prináša podobné riziká. Nemocnice, ktoré majú automatický nárok na zmluvu so zdravotnou poisťovňou, svoju výhodu náležite využívajú – na úkor ostatných poskytovateľov.

štvrtok, 11. február 2010, 12:23

Záverečná práca Health Management Academy od Lenky Novotnej. „Dostupnost zdravotní péče je jedním z důležitých cílů zdravotní politiky. Je nezbytné zajistit občanům ekonomickou, geografickou i časovou dostupnost zdravotní péče.“

piatok, 16. október 2009, 23:55

Desatoro pre zlepšenie trhu zdravotného poistenia na Slovensku

Súčasnú diskusiu o alternatívach štruktúry trhu považujeme za veľmi podnetnú. Štruktúra trhu je podľa nás zrkadlom inštitucionálneho a regulačného rámca. Uvádzame 10 zásadných parametrov prostredia, ktoré by podľa nás mohli viesť k lepšiemu konkurenčnému prostrediu. A z neho budú benefitovať predovšetkým spotrebitelia - poistenci.

nedeľa, 08. február 2009, 15:23
Ľuďom bývajúcim, pracujúcim a študujúcim v bratislavskom kraji sa znížila istota, že budú mať dostupnú zdravotnú starostlivosť hradenú zo zdravotného poistenia. Môže za to nová minimálna sieť poskytovateľov, ktorú tesne pred Vianocami schválila vláda. Podľa doterajšej normy, prijatej ešte Dzurindovým kabinetom, malo v ambulanciách bratislavského kraja pôsobiť najmenej 1 671 lekárov. Od januára tohto roku stačí Bratislavčanom podľa vlády len 1 024 lekárov. To je pokles o takmer 40 %.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia