Ministerstvo avizuje pozitívne zmeny v liekovej politike

utorok, 18. september 2007, 15:00

Budú nasledovať aj zásadnejšie kroky?

Na stretnutí ministra zdravotníctva so zástupcami farmaceutického priemyslu, distribútorov a lekární 6. septembra 2007 organizovaným Asociáciou distribútorov liekov prezentovalo ministerstvo niekoľko návrhov na zmeny v procese kategorizácie liekov. Okrem menších zmien, ako je vytvorenie troch nových pracovných komisií, zmena pozitívneho zoznamu liečiv s povolenou generickou substitúciou na negatívny a rozšírenie skupiny referenčných krajín pre cenové porovnanie na všetky krajiny EÚ, ministerstvo avizovalo zavedenie degresívnej marže na lieky od 1. januára 2008, zmeny vo frekvencii kategorizácií liečiv a zavedenie pojmu „pridaná hodnota lieku“ do kategorizácie.

Posledný z týchto zámerov ministerstvo zatiaľ presnejšie nevysvetlilo. Keďže by však malo ísť o zavádzanie pravidiel do stanovovania úhrad pre lieky s „pridanou hodnotou“ oproti základnému lieku, mal by viesť k vyššej transparentnosti procesu kategorizácie.

Zavedenie degresívnej marže na lieky možno považovať za správny krok, pretože vyrovnáva motiváce distribútorov a lekárnikov k nákupu lacných a drahých liekov. Kým dnes je pre nich výhodnejšie preferovať drahé lieky, pri dobre nastavenej degresii by sa táto nerovnováha mala vytratiť.

Výsledkom zavedenia degresívnej marže bude zlacnenie drahých liekov, ale zároveň stúpne cena lacných liekov. To, či to pocítia aj pacienti, závisí od kategorizácie liekov, avšak výraznejšie zmeny asi netreba očakávať. Kde sa môže zavedenie degresívnej marže prejaviť, sú voľnopredajné lieky. Ministerstvo zatiaľ oficiálne nedeklarovalo, či sa degresívna marža bude týkať aj voľnopredajných liekov. Ak áno, dá sa očakávať výrazný nárast cien, keďže voľnopredajné lieky prevažne patria medzi lacné lieky, ktorých ceny s degresívnou maržou stúpnu. 

Ministerstvo zatiaľ nepredstavilo konkrétne parametre degresívnej marže, preto návrh zatiaľ nie je možné hodnotiť z pohľadu finančných dopadov na sektor. Ministerstvo hovorí o „nulovom variante“ degresívnej marže, čo by malo znamenať rovnaké príjmy pre distribútorov aj lekárnikov v nulovom roku. To by teda znamenalo, že v tomto roku systém neušetrí na degresívnej marži nič, avšak vplyvom rastúcich cien nových liekov bude príjem distribútorov a lekární nižší než by bol pri súčasnej percentuálnej marži. Tieto peniaze však nebudú znamenať reálny príjem pre zdravotníctvo, budú znamenať len pomalší nárast nákladov na lieky.

Pod zmenami vo frekvencii kategorizácií liečiv sa nerozumie zníženie ich počtu. Aj naďalej by mali zostať 4 kategorizácie za rok, avšak ministerstvo navrhuje, že zmeny v kategorizácii z podnetu výrobcov budú možné 4-krát za rok, ale z podnetu ministerstva len dvakrát ročne. Ministerstvo nebude mať možnosť okamžite reagovať napr. na zmeny cien – a to nielen znížením úhrady a teda šetrením verejných zdrojov, ale ani zvýšením úhrady, v prípade zvýšenia cien výrobcom z objektívnych dôvodov. Stratí teda flexibilitu v reakcii na návrhy výrobcov. Významné zníženie ceny lieku niektorým z výrobcov nebude znamenať aj šetrenie zdrojov. Je však otázne, či ministerstvo k tomuto kroku pristúpi, keďže tento zámer plánovalo uskutočniť aj pred rokom, avšak potom ho nedodržiavalo.

Na rozdiel od predchádzajúceho roka, keď boli v liekovej politike predstavené poväčšine škodlivé návrhy a ministerstvo urobilo veľmi dobre, že od väčšiny z nich upustilo (najmä ustúpenie od zrušenia fixného pomeru medzi úhradou a doplatkom a od zrušenia „zrýchlenej procedúry“ zaraďovania liekov), tohtoročné návrhy možno hodnotiť pozitívne (s výnimkou návrhu na zavedenie dvoch „veľkých“ a dvoch „malých“ katgorizácií, na ktorom ministerstvo od minulého roku ešte stále trvá). Jediným ich nedostatkom je, že neriešia hlavný problém v liekovej politike, ktorým sú prudko rastúce náklady na lieky.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia