Priestor na úsporu: dôsledná cenová regulácia liekov

streda, 27. jún 2007, 8:00

Prostriedky verejného zdravotného poistenia nie sú využívané dostatočne efektívne. Časť poskytovanej zdravotnej starostlivosti je s požehnaním regulátora predražená a zdravotné poisťovne sú povinné ju za túto cenu uhradiť. Takto minuté zdroje nemôžu byť potom použité v prospech poistencov či na zlepšenie finančného ocenenia ostatných poskytovateľov.

Reč je o cenách liekov, ktorých reguláciu má v kompetencii ministerstvo zdravotníctva (§ 20 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách). V minulom volebnom období sa nastavením systému dosiahla veľmi efektívna regulácia cien liekov, ktoré majú priamu konkurenciu – to v praxi znamená, ktoré majú na slovenskom trhu generickú náhradu. Regulácia liekov bez konkurencie je náročnejšia tým, že vyžaduje priamy zásah regulátora. To sa nepodarilo zrealizovať ani v predchádzajúcom období a ministerstvo sa tým nezaoberá ani teraz. Naopak, zmeny, ktoré ministerstvo realizovalo najmä zrušením referenčného systému a selektívnym znižovaním úhrad tým liekom, ktorých výrobcovia znižujú cenu, povedú skôr k znefunkčneniu cenovej regulácie generických liekov.

Plošné zníženie cien liekov na základe kurzových zmien o 6,6 % zo začiatku tohto roka považujem za legitímne (aj keď možno namietať voči procesnej stránke tejto zmeny). V cenovej regulácii liekov však napriek tomu ešte existujú veľké rezervy. Výdavky na lieky pritom predstavujú viac než jednu tretinu všetkých výdavkov v zdravotníctve (35 %), a nebyť jednorazovej zmeny DPH je ich medziročný rast dnes rýchlejší (17 %) než rast disponibilných zdrojov (8,6 %).

Na Slovensku drahšie ako v iných krajinách

Podľa zákona č. 577/2004 Z.z. (§ 17 ods. 4 písm. c) ministerstvo môže vyradiť z úhrady lieky, pri ktorých cena výrobcu presahuje priemer troch najlacnejších cien z referenčných krajín o viac ako 10 %. Nič pritom nebráni ministerstvu začať cenové rokovania a regulovať ceny aj v prípade, ak cena výrobcu prekračuje najnižšiu cenu výrobcu v referenčnom štáte čo i len o korunu. Prečo by mali byť lieky na Slovensku drahšie ako niekde inde?

Medzi liekmi s najvyššími ročnými nákladmi sa dnes nachádza viacero liekov, ktorých cena je vyššia o viac ako 40 % než priemer troch najlacnejších liekov, v niektorých prípadoch dokonca presahuje najnižšiu referenčnú cenu až o 67,58 % (Tabuľka 1). Ak by sa znížila cena týchto liekov na úroveň najnižšej ceny v referenčných krajinách, ušetrilo by sa až 40 % zdrojov, čo len pri týchto 6 liekoch, za ktoré sa v minulom roku zaplatila necelá miliarda Sk, tvorí približne 375 miliónov Sk ročne (Tabuľka 1). Už len pri dodržiavaní zákona by to bolo 205 miliónov Sk za rok, teda zníženie nákladov o 20 % – a to stále hovoríme len o šiestich liekoch; zoznam plne alebo čiastočne hradených liekov ich obsahuje takmer 5 000.

Kým na mzdové ohodnotenie zdravotníkov, nákupnú politiku súkromných zdravotných poisťovní alebo zatváranie neštátnych nemocníc nemá ministerstvo zdravotníctva priamy vplyv, regulácia cien liekov je plne v jeho kompetencii. Jej dôsledným uplatňovaním môže dosiahnuť lepšie výsledky pre finančnú stabilizáciu rezortu než (zatiaľ zbytočnými) ideologickými súbojmi so súkromným sektorom.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia