K lekárovi do hypermarketu?

pondelok, 16. jún 2008, 12:00

Medzi hlavné problémy zdravotníckeho systému v USA patria:

  • obrovský a stále rastúci počet Američanov bez zdravotného poistenia,
  • epidémia nehospodárnej a potenciálne nebezpečnej starostlivosti,
  • rapídne stúpajúce ceny za zdravotnú starostlivosť.

V mnohých prípadoch náklady za zdravotnú starostlivosť presahujú finančné možnosti pacientov, alebo sa nemôžu spojiť so svojím osobným ošetrujúcim lekárom, práve keď to najviac potrebujú, systém im neposkytuje informácie, aké by chceli, veľakrát sú nespokojní s výsledkom, zdravotná starostlivosť je príliš nevyhovujúca a nedostupná.

Aj toto sú dôvody, ktoré iniciovali myšlienku hľadania alternatív v poskytovaní služieb ambulantnej zdravotnej starostlivosti mimo tradične známych ambulancií praktických lekárov alebo nemocníc. Základným predpokladom bol zjednodušený prístup k zdravotnej starostlivosti poskytovanej v blízkom okolí, susedstve komunity.

Takzvané „minútové kliniky“ sú malé zdravotnícke centrá, ktoré vznikali pôvodne v rámci veľkých obchodných reťazcov. Tie umožňovali počas nákupu či už potravín alebo iného tovaru, v prípade potreby zdravotnej starostlivosti, absolvovať bežné zdravotné vyšetrenie, ako napríklad očkovanie alebo testy na prítomnosť streptokoka v hrdle.

Väčšinou v nich pracujú zdravotné sestry s vyšším vzdelaním, ktoré ponúkajú limitovaný rozsah zdravotných služieb, ale s pridanou hodnotou zvýšeného pohodlia pre pacientov.

Výhodou takéhoto vyšetrenia nie je len samotný čas vyšetrenia, ktorý netrvá viac ako 15 minút, ale aj možnosť prísť na vyšetrenie bez potrebného objednania sa vopred. Veľmi obľúbené sú aj predĺžené ordinačné hodiny, takáto zdravotná starostlivosť je dostupná aj v noci a cez víkendy. V neposlednom rade je pre pacientov veľkou výhodou aj parkovanie zdarma a dostupnosť takejto kliniky autom za menej ako 20 minút. Pokiaľ ide o náklady, väčšina vyšetrení stojí od $49 do $59. Takéto kliniky si stanovia cenník, ktorého ceny sú často o polovicu lacnejšie ako v tradičnej ambulancii praktického lekára. Minútové kliniky majú autorizovaný software, založený na princípoch Evidence Based Medicine, ktorý je oporou, a zároveň príručkou pre zdravotného pracovníka pri stanovovaní diagnózy a následných vyšetrení. V porovnaní s praxou štandardných praktických lekárov, používajú v minútových klinikách elektronickú preskripciu a zdravotné záznamy sú archivované výlučne v elektronickej podobe.

Zoznam diagnóz, ktoré sú typické pre minútové kliniky: zápal dutín, zápal hltana, zápal stredného ucha, zápal priedušiek, zápal nosohltana, zápal spojiviek, zápal močového mechúra, akútny zápal mandlí, fyzikálne vyšetrenie – administratívne účely.

Takmer dve tretiny pacientov navštevujúcich minútové kliniky sú ženy (Graf 1), vo veku 25 – 40 rokov, väčšinou sú to mamičky s deťmi (Graf 2).

Graf 1: Podiel počtu návštev pacientov podľa vekových skupín, v %

Zdroj: Retail Healthcare – Consumers, Convenience and Care, LifeMasters, 2008

Graf 2: Podiel počtu návštev pacientov podľa vekových skupín, v %

Zdroj: Retail Healthcare – Consumers, Convenience and Care, LifeMasters, 2008

Napriek rastúcej popularite týchto kliník u pacientov, mnohí lekári ich otvorene kritizujú. Ich hlavným argumentom je, že lekári v tradičnom vybavení ambulancie môžu zachytiť možné závažné diagnózy oveľa skôr, a na minútových klinikách vybavených menej zručnými zdravotnými pracovníkmi, ktorí navyše nie sú lekármi, nie je dostupná úroveň komplexnej zdravotnej starostlivosti.

Avšak existuje dôkaz, že kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre bežné výkony v minútových klinikách je porovnateľná s vyšetreniami v ambulanciách klasických praktických lekárov. Minútové kliniky dostali vysoké bodové hodnotenie za kvalitu poskytovanej starostlivosti v nedávno uskutočnenom prieskume o kvalite zdravotnej starostlivosti, ktorý iniciovala Spoločnosť pre meranie kvality zdravotnej starostlivosti v americkom štáte Minnesota. Prieskum sa zameral na sledovanie vhodnosti a kvality zdravotnej starostlivosti u dvoch bežných detských chorôb: nádcha a zápal hrdla. Napríklad pri vyšetrení zapáleného hrdla bol každý lekár hodnotený podľa toho, či uskutočnil test na prítomnosť streptokoka v hrdle, a či bola antibiotická liečba predpisovaná len v prípade, ak boli výsledky pozitívne.

Výhodou týchto kliník je aj možnosť objednania veľkého množstva laboratórnych testov za polovičnú cenu ako je stanovená v ambulancii praktického lekára. Pacienti majú možnosť online registrácie, kde vyplnia dotazník o svojom zdravotnom stave ešte pred príchodom na takúto kliniku. Ponúkaná je im aj možnosť objednať sa online na rtg vyšetrenie prípadne na iné laboratórne testy bez predošlej návštevy praktického lekára.

V začiatkoch svojej existencie minútové kliniky neakceptovali zdravotné poistenie a zdravotné poisťovne reagovali odmietavo pri hradení nákladov za poskytnuté zdravotné služby. V súčasnosti je však situácia iná, stále viac kliník akceptuje zdravotné poistenie a rastie i počet zdravotných poisťovní, ktoré pokrývajú náklady za poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Konkurencia takýchto kliník viedla k nárastu ponuky praktických lekárov, ktorí rozšírili ordinačné hodiny a poskytujú zdravotnú starostlivosť napríklad aj cez víkendy.

Záver

Ambulantná zdravotná starostlivosť by mohla byť efektívnejšia, ak by boli takéto kliniky prepojené s klasickými ambulanciami praktických lekárov resp. špecialistov, takže pacienti by mali na výber možnosti vyšetrení za čo najnižšie možné náklady. Zatiaľ tomu však bránia legislatívne prekážky.

Literatúra

  1. Retail Healthcare – Consumers, Convenience and Care, LifeMasters, 2008
  2. Devon M. Herrick and John C. Goodman: The Market for Medical Care: Why You Don’t Know the Price; Why You Don’t Know about Quality; And What Can Be Done about It.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia