Transformácia nie je cieľ, ale nástroj

štvrtok, 09. júl 2009, 20:41

Nemocnice fungujú vo svete reálnej ekonomiky. Nie sú to izolované vesmíry, kde vládnu iné prírodné zákony. v krvnom obehu nemocnice kolujú tie isté peniaze ako tam, kde majú trvalý pobyt zamestnanci, dodávatelia i pacienti.

Príspevkové organizácie sú však pri narábaní s peniazmi i motiváciami menej efektívne než okolitý svet. Minimalizujú zodpovednosť za nesprávne rozhodnutia. Nemotivujú manažment k zamedzeniu plytvania. Neprispievajú k tvorbe vízie a dlhodobej koncepcii rozvoja. Sú vo vleku politických cyklov. Chýbajú tam efektívne pravidlá pre zodpovednú správu spoločnosti.

Transformácia je cesta, nie cieľ. Ak nemocnice ako príspevkové organizácie vedia preukázať životaschopnosť a prosperitu aj bez transformácie, tak ich potom nepotrebujeme transformovať. Lenže príspevkové organizácie to dlhodobo nevedia. Za posledný rok sa ukazuje, že nalievanie dodatočných zdrojov bez zodpovedajúcich zmien na strane nemocníc nemá vplyv na úroveň plytvania, rozsahu alebo kvality poskytovanej starostlivosti.

Nemocnice nebudeme mať lepšie, ak im na zlepšenie nevytvoríme podmienky. Nemocnica s jasným účtovníctvom, zodpovednosťou manažmentu a motivovaným vlastníkom je podľa môjho názoru nevyhnutným predpokladom pre spokojnejších zamestnancov i pacientov.

Súčasný režim príspevkových ako aj neziskových organizácií je uvedeným pravidlám na hony vzdialený. To, samozrejme, môže niekomu vyhovovať. Na rozdiel od Obchodného zákonníka tu totiž chýbala motivácia na zaplátanie dier.

Z právnych foriem, ktoré ponúka slovenská legislatíva, spĺňa tieto kritériá práve akciová spoločnosť.

článok bol publikovaný v Zdravotníckych novinách č. 27/2009

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia