Dragula Milan

pondelok, 06. august 2012, 16:00

m. prof. MUDr. Milan Dragula, PhD. (22. október 1948, Žilina) je bývalý prezident Slovenskej lekárskej komory a prednosta kliniky detskej chirurgie v Univerzitnej nemocnici v Martine.

Milan Dragula v roku 1972 absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine. V rokoch 1972 – 1974 pôsobil ako asistent na Katedre fyziológie LF UK v Martine. Svoju prax začal na Chirurgickej klinike Martinskej fakultnej nemocnice (MFN) ako sekundárny lekár. Atestáciu I. stupňa z odboru chirurgia získal v roku 1978 a nadstavbovú špecializačnú atestáciu v odbore detská chirurgia v roku 1983. V roku 1987 absolvoval expertnú ašpirantúru s prácou  „Poruchy dýchania u pacientov s kraniocerebrálnym poranením“ a získal titul kandidát lekárskych vied pre odbor chirurgia.

Od roku 1992 viedol Oddelenie detskej chirurgie MFN, od roku 2002 Kliniku detskej chirurgie JLF UK a MFN. V roku 2002 habilitoval na docenta v odbore chirurgia a v roku 2003 bol menovaný za mimoriadneho profesora.

Milan Dragula absolvoval viaceré študijné pobyty v Bratislave, v Prahe, vo Varšave a v Bazileji, kde sa zaoberal problematikou detskej chirurgie. V súčasnosti vedie praktické cvičenia a prednáša v predmetoch chirurgia a detská chirurgia. Je tiež členom štátnej komisie pre predmet pediatria a chirurgia.

V minulosti pôsobil ako člen rady a prezídia Slovenskej lekárskej komory, člen správnej rady Národnej poisťovne za poistencov a člen výboru Spolku Martinských lekárov. Od roku 1999 je podpredsedom Slovenskej spoločnosti detských chirurgov v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Dragula ďalej pôsobí vo výbore Slovenskej spoločnosti pre kvalitu a ako predseda Komisie pre zavádzanie systémov kvality v rezorte zdravotníctva. Je členom Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity a Vedeckej rady Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine, členom Spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor chirurgia, členom redakčnej rady časopisu SLK Konzílium a členom redakčnej rady časopisu Pediatria. Je taktiež autorom a spoluautorom viacerých publikácií a učebníc. 

V roku 2000 bol menovaný za viceprezidenta Slovenskej lekárskej komory a v roku 2004 za jej prezidenta. V roku 2008 bol na kongrese SLK znovu menovaný za prezidenta. V roku 2012 už na túto pozíciu nekandidoval a bol nahradený Marianom Kollárom.

4. júla 2012 bol premiérom Robertom Ficom menovaný za poradcu vlády pre zdravotníctvo.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia