Ódor Ľudovít

pondelok, 01. október 2012, 22:26

Mgr. Ľudovít Ódor (*2. júl 1976, Komárno) je finančný analytik, bývalý finančný poradca ministerstva financií SR a člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Po absolvovaní gymnázia v Komárne študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, na Matematicko-fyzikálnej fakulte a na Fakulte manažmentu, odbor matematika-manažment. Štúdium ukončil v roku 1999.

Po absolvovaní univerzity pôsobil na pozícii analytika finančných trhov pre ČSOB a následne ako zástupca výkonného riaditeľa Slovenskej ratingovej agentúry.

Od roku 2003 bol hlavným ekonómom Ministerstva financií a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií. Bol tiež poradcom premiérky a ministra financií v záležitostiach konsolidácie verejných financií a aktívne sa zúčastňoval na reforme 2. dôchodkového piliera a na odvodovej reforme. Počas pôsobenia na ministerstve mal na starosti aj komunikáciu s Medzinárodným menovým fondom, ratingovými agentúrami a zodpovedal za vypracovávanie konvergenčných programov a správ o štrukturálnych reformách určených pre Európsku komisiu. Zúčastňoval sa na príprave stratégie zavedenia eura, Stratégie konkurencieschopnosti SR do roku 2010 a na príprave emisií štátnych eurobondov.

V roku 2006 sa stal členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska, kde pracoval na pozícii výkonného riaditeľa pre oblasť výskumu. V septembri 2010 sa tejto funkcie vzdal a pôsobil ako poradca guvernéra.

Ľudovít Ódor je autorom mnohých ekonomických publikácií a často o tejto problematike prednáša.  Pravidelne sa zúčastňuje na rokovaniach viacerých inštitúcií a orgánov Európskej únie a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Je členom Výboru pre makroekonomické prognózy, Výboru pre daňové prognózy, Výboru pre riadenie dlhu, riadiaceho výboru Reformy riadenia verejných financií, poradného orgánu podpredsedu vlády pre ekonomiku a Klubu ekonomických analytikov (KEA).

Od polovice roka 2012 je členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (Fiškálna rada).

Ovláda anglický a maďarský jazyk.

Je ženatý a má dve deti.  

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia