Benkovičová Ľudmila

streda, 14. november 2012, 12:49

PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc. (27. november 1948, Šurany) je sociologička a predsedníčka Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Ľudmila Benkovičová absolvovala v roku 1972 štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore sociológia. V roku 1982 obhájila rigoróznu prácu, v roku 1984 dizertovala. Absolvovala niekoľko študijných pobytov vo Varšave a v Moskve.

Po ukončení štúdia pôsobila na fakulte ako odborná pracovníčka, neskôr ako vedecká ašpirantka a nakoniec ako vedecká pracovníčka. Na fakulte pracovala do roku 1988. V tomto období zároveň pôsobila na Ústave filozofie a sociológie Slovenskej akadémie vied.

V roku 1989 nastúpila do Štatistického úradu na pozíciu vedúcej oddelenia výskumu v Ústave pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR, kde pôsobila až do roku 1995. Do roku 1998 pracovala na Úrade vlády SR ako vedúca oddelenia analýz a odborná poradkyňa na tlačovom a informačnom odbore. V rokoch 2000 – 2006 pracovala v Slovenskom rozhlase na odbore mediálneho výskumu. Od septembra 2006 do februára 2007 bola poradkyňou predsedu vlády SR pre komunikáciu a verejnú mienku.

16. februára 2007 bola Prezidentom SR vymenovaná do funkcie predsedníčky Štatistického úradu SR (ŠÚ SR). V júli 2012 vláda SR rozhodla o jej zotrvaní vo funkcii predsedníčky ŠÚ SR.

V rámci svojej profesnej orientácie sa zaoberá metodologickými otázkami sociálnej politiky, verejnou mienkou a sociológiou médií. Je autorkou 30 odborných štúdií a 80 záverečných správ z výskumov. 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia