Mirossay Ladislav

streda, 14. november 2012, 11:39

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. (31. august 1955, Košice) je rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Profesor Ladislav Mirossay ukončil v roku 1979 štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde mu bol udelený titul MUDr. V roku 2001 získal na Slovenskej akadémii vied titul DrSc. Profesorský titul mu bol udelený v roku 2003 na Karlovej univerzite v Prahe.

V rokoch 1992 – 1997 a 2003 – 2007 bol Prednostom Ústavu farmakológie na Lekárskej fakulte v Košiciach. V medziobdobí pôsobil na fakulte ako prodekan pre zahraničné styky a v rokoch 1997 – 2003 bol dekanom Lekárskej fakulty. V roku 2007 bol menovaný za rektora Univerzity P. J. Šafárika.

Ladislav Mirossay je členom výboru projektu EÚ o introdukcii Bolonského procesu do medicínskych štúdií, členom koordinačného výboru v Brusseli pre projekt mapovania špecializačného štúdia v medicíne v krajinách EÚ a v kandidátskych krajinách a členom výboru European Medical Association v Bruseli.

Je držiteľom ocenenia Honorary citizen of the City of Mobile v USA, Medaily Univerzity v Nantes vo Francúzsku, pamätného listu a striebornej medaily Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe za spoluprácu medzi českými a slovenskými lekárskymi fakultami, plakety primátora mesta Košice za rozvoj medzinárodných vedeckovýskumných kontaktov v medicíne a pamätnej medaily za spoluprácu pri rozvoji Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Profesor Mirossay hovorí anglicky, francúzsky a rusky. Je ženatý a má dve deti. 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia