Obamacare: 5 mesiacov fungovania búrz zdravotného poistenia

piatok, 14. marec 2014, 21:00

Od 1. októbra 2013 bol v USA zavedený do praxe dôležitý prvok Obamovej reformy zdravotníctva – burzy zdravotného poistenia. Ide o predajné miesta zdravotného poistenia zriadené buď jednotlivými štátmi alebo federálnou vládou. Burzy musia spĺňať zákonom stanovené podmienky a hlavným cieľom ich zriadenia je sprístupnenie zdravotného poistenia všetkým obyvateľom USA (viac k burzám v našom staršom článku).

Po problematickom rozbehu spojenom najmä s technickými problémami, má systém za sebou 5 mesiacov prevádzky a Obamova administratíva zverejňuje čísla o vývoji búrz zdravotného poistenia (správa ministerstva zdravotníctva).

 

Nepresvedčivý počet a skladba prihlásených

Ku koncu februára sa na poistenie prihlásilo 4,24 milióna ľudí. Deklarovaný cieľ Obamovej administratívy do konca marca je 7 mil. prihlásených. Voči tomuto cieľu zastáva administratíva optimistický postoj, keďže viaceré faktory budú podľa nej pôsobiť na akceleráciu počtu prihlásených s blížiacim sa termínom konca prihlasovania (31. marec 2014[1]).

Pri detailnom pohľade na zverejnené čísla však vyvstáva viacero otázok. Problémom je napríklad skladba prihlásených, keďže poistné produkty a ich cena boli postavené na predpoklade dostatočného počtu mladých zdravých ľudí, ktorí si poistenie kúpia (40 % podiel). Skutočnosť však výrazne zaostáva za očakávaniami. Podiel ľudí vo veku medzi 18-34 rokov na celkovom počte prihlásených je 27 %. Na tento počet nervózne nazerajú aj zdravotné poisťovne, keďže sa tak nenapĺňa ich očakávané portfólio poistencov, čo môže viesť k navyšovaniu cien poistenia.

Mladí ľudia zrejme kalkulujú, že pokuta za nepoistenie sa bude v prvom roku nižšia ako cena poistky, resp. že benefity, ktoré by im mohli plynúť z poistenia sú pre nich natoľko nezaujímavé, že ani pokuta ich nemotivuje k nákupu poistky. Cena poistky sa začína približne na úrovni 180 dolárov mesačne a šplhá až na úroveň približne 350 dolárov mesačne pri najdrahších produktoch. Pokuta je pritom stanovená na úrovni 95 dolárov mesačne alebo 1 % zdaniteľného príjmu – aplikuje sa tá suma, ktorá je vyššia – maximálne však 285 dolárov mesačne. S pokutou je spojených aj veľa výnimiek, napríklad úplne odpustenie pokuty, pokiaľ ročný hrubý príjem jednotlivca nedosiahol 10 000 dolárov, u domácnosti je to 13 000 dolárov pre hlavného člena domácnosti.

Ďalší faktor, ktorí pôsobí nepresvedčivo pri zverejňovaní doterajších výsledkov je, že Obamova administratíva zverejňuje iba počty ľudí, ktorí sa prihlásili – vybrali si niektoré zdravotné poistenie. Nezverejňuje ale počty ľudí, ktorí skutočne aj zaplatili prvé mesačné poistné. Zákon pritom jasne definuje, že poistné krytie je poskytované vtedy, ak platí poistenec svoje poistné. Úspech teda musí byť meraný tým, koľko ľudí začne poistné reálne platiť a nielen tým, že sa niekto na poistenie prihlási. Pokiaľ nebude zverejnený počet ľudí, ktorí skutočne zaplatili svoje prvé mesačné poistné sú akékoľvek diskusie o úspešnosti búrz poistenia prázdnymi diskusiami.

Zverejnené informácie rovnako nehovoria o tom, koľko z prihlásených cez burzy zdravotného poistenia bolo predtým nepoistených. Aj keď prvé štúdie naznačujú zlepšenia v počte nepoistených v USA, čo bol aj hlavný cieľ Obamovej reformy, na komplexné hodnotenie si je potrebné ešte počkať a do hodnotenia zahrnúť rôzne perspektívy ako je napríklad aj cena takto novopoistených ľudí.

 

Ďalšie zaujímavé čísla

  • 63 % zo všetkých osôb, ktoré si zakúpili poistku cez burzu zdravotného poistenia si vybralo tzv. strieborný plán poistenia (Silver plan), t.j. cenovo umiestnený na druhom mieste zo štyroch základných ponúkaných plánov (4. Plán je najdrahší).
  • Ľahko prevažujú v prihláseniach sa ženy nad mužmi – 55 % k 45 %.
  • 83 % všetkých prihlásených sa kvalifikovala na nejaký druh štátnej alebo federálnej podpory na nákup zdravotného poistenia


[1] Tzv. perióda otvoreného prihlasovania pre rok 2014 trvá od 1. októbra 2013 do 31. Marca 2014, kto nebude mať po tomto termíne uzatvorené niektoré zdravotné poistenie, bude platiť pokutu.

 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia