Vzácnosť lekára

streda, 26. apríl 2006, 17:00

Keď sa blížia voľby, nespokojní tajne dúfajú, že vláda ich požiadavky kvôli popularite akceptuje. Nepoučení z fiaska lekárskej komory, prišli odborári s ďalšou nátlakovou akciou. Aj keď prostriedok je iný – namiesto „nevýhodných zmlúv“ je to otázka „nedostatočných miezd“ – pointa zostáva rovnaká. Spochybňovanie reformy zdravotníctva a viac zdrojov.

Mzdy lekárov na Slovensku však vôbec nie sú nízke a vyrovnajú sa nielen našim susedom z V4, ale dokonca aj krajinám v EÚ. Samozrejme, nie je možné porovnávať nominálny plat cez nominálny kurz. Objektívnejší obraz dá premenná, ktorá zreálni obraz o výške mzdy v zrkadle ekonomickej výkonnosti krajiny – teda priemerná mzda v národnom hospodárstve. Pomer priemernej mzdy lekára k priemernej mzde v národnom hospodárstve je vyjadrením relatívnej vzácnosti lekára v spoločnosti. Na Slovensku dosahuje vzácnosť lekára (teda pomer priemerného platu lekára k priemeru v ekonomike) úroveň 2,0 a až na pár výnimiek je lepšia a porovnateľná nielen s našimi susedmi, ale aj s vyspelými krajinami. Lekári sú menej „vzácni “ vo Fínsku (1,8), vo Švédsku (1,6), v Spojenom kráľovstve (1,4) či v Maďarsku (1,4). Neprekvapuje, že vo všetkých štyroch spomínaných krajinách dominuje daňový systém ako hlavný kanál financovania a zdravotná starostlivosť je nakupovaná jedným monopolným nákupcom. Porovnateľne ako na Slovensku sú ohodnotení lekári vo Francúzsku (1,9), v Česku (2,0) a prekvapujúco aj vo Švajčiarsku (2,2). Vo všetkých týchto krajinách sú hlavným systémom financovania odvody na zdravotné poistenia a zdravotná starostlivosť je nakupovaná viacerými konkurujúcimi si poisťovňami.

Nedosiahnuteľne vysoká je „vzácnosť“ lekárov v Nemecku (4,2), v USA (5,5) či v Kanade (3,6). Ako paradox doby preto pôsobí štrajk lekárov v Nemecku, ktorí žiadajú zvýšenie miezd o 30 percent. Vzácnosť slovenského lekára navyše neustále rastie. V roku 1995 bola priemerná mzda lekára len na úrovni 1,6-násobku priemernej mzdy a za desať rokov stúpla na dvojnásobok priemernej mzdy, čo znamená, že mzdy v zdravotníctve rastú rýchlejšie ako priemerná mzda v slovenskej ekonomike. Požiadavka odborárov prišla v čase, keď je vzácnosť lekára porovnateľná s okolitými krajinami. Zvyšovať lekárom mzdy? Prečo nie – len najskôr treba splniť dva predpoklady. Po prvé, musí sa znížiť počet zamestnancov, čím sa uvoľnia zdroje pre tých, ktorí zostanú. Po druhé, vláda konečne prijme nariadenie o spoplatnení neprioritných diagnóz, čím sa zvýši spoluúčasť pacienta a zvýšia sa priame zdroje pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorými môžu kryť zvýšené nároky na mzdy lekárov.

článok bol publikovaný v časopise .týždeň 13/2006

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia