Sprievodca pôrodnicami 2014

streda, 15. apríl 2015, 17:17

Projekt Sprievodca pôrodnicami ukončil svoj štvrtý ročník.

Ako hodnotili svoje pôrodnice slovenské mamičky, ktoré rodili v roku 2014?

Vďaka 3418 hodnoteniam mamičiek na portáli www.sprievodca-porodnicami.sk môžeme opäť zostaviť rebríček spokojnosti žien so slovenskými pôrodnicami. Od februára 2011, keď projekt vošiel do svojho prvého ročníka, sa doň zapojilo a ohodnotilo svoje skúsenosti s pôrodnicou bezmála 15 000 mamičiek.

V roku 2014 mala stránka projektu www.sprievodca-porodnicami.sk 141 000 návštev a 320 000 zobrazení. Pri odhadovanom počte 55 000 pôrodov za rok 2014 sa ukazuje, že sa projekt stal relevantným zdrojom informácií pri výbere pôrodnice.

Snahou Sprievodcu pôrodnicami je poskytnúť mamičkám priestor, kde nájdu komplexné informácie o slovenských pôrodniciach.

Na jednom mieste je možné

  • získať kompletné informácie o každej slovenskej pôrodnici,
  • porovnať rebríčky pôrodníc z predchádzajúcich rokov projektu,
  • vyhľadať podrobnosti k hodnoteniam inými mamičkami,
  • prípadne vyjadriť do dotazníka vlastnú skúsenosť s pôrodom v aktuálnom roku

Cieľom projektu je tiež pomenovávať najpálčivejšie problémy v starostlivosti o tehotnú ženu ale aj pozitívne motivovať pôrodnice a oceniť tých, ktorí sa snažia svoje služby neustále zlepšovať a prispôsobovať potrebám žien a ich novorodencov.

 

Kde boli v roku 2014 matky najviac spokojné?

Prvé miesto rebríčku spokojnosti mamičiek obsadilo Sanatórium Koch v Bratislave, nasledované UN Martin a Nemocnicou v Krompachoch. „Na jednotku“ by obstáli aj VN Komárno a Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou.

Dobrá starostlivosť sa teda dá nájsť v každom kraji Slovenska.

Spokojnosť mamičiek s pôrodnicami oproti minulému ročníku mierne stúpla.

Prvá desiatka najlepšie hodnotených pôrodníc

Poradie Pôrodnica Percentá Počet hlasov
1. Sanatórium Koch 92,0% 87
2. UN Martin 86,7% 157
3. Nemocnica Krompachy 85,8% 111
4. VN Komárno 85,8% 101
5. Nemocnica Bánovce nad Bebravou 85,3% 46
6. Nemocnica Košice – Šaca 83,6% 93
7. LNsP Liptovský Mikuláš 83,1% 45
8. DONsP Dolný Kubín 82,4% 41
9. UN Bratislava Kramáre 82,4% 154
10. Vranovská nemocnica 82,0% 63

 

Čo sa zlepšuje a čo sa zhoršuje?

Na Slovensku vroku 2014 fungovalo 54 pôrodníc. Pri hodnotení pôrodníc mamičkami sa v Sprievodcovi pýtame na tri hlavné oblasti starostlivosti – o ženu počas a po pôrode a na starostlivosť o bábätko.

Rovnako, ako po minulé roky, dostali pôrodnice najviac bodov zaumožňovanie prítomnosti sprevádzajúcej osoby na pôrodnej sále (umožnené v 87%), aj keď sme zaznamenali pokles oproti minulým rokom. Pravdepodobne sa tu odzrkadlil stúpajúci trend sekcií v našich pôrodniciach, pri ktorých prítomnosť partnera nie je umožnená.

Mamičky tiež vysoko hodnotia odbornosť zdravotného personálu (86,31% zo 100%), aj keď pri porovnaní rokov 2011 – 2014 je vidno, že celková dôvera v zdravotníkov klesá (rozdiel -2,69%).

Oproti roku 2013 ženy vnímajú zlepšenie v ochote načúvať ich individuálnym potrebám a podporou personálu počas pôrodu.

Na 3. mieste sa umiestnila spokojnosť so starostlivosťou o bábätko na oddelení šestonedelia, kde sme tiež zaznamenali nárast spokojnosti oproti minulým rokom.

Najmenej bodov získali pôrodnice za podporu včasného kontaktu medzi matkou a dieťatkom bezprostredne po pôrode, kde získali pôrodnice najmenej bodov (64,63% žien malo umožnené prvé priloženie na pôrodnej sále, 47% žien bolo so svojim dieťaťom aj dve hodiny po pôrode). Zároveň je to však parameter, v ktorom každý rok nastáva zlepšenie a čoraz viac matiek môže so svojimi deťmi byť.

Nespokojné sú mamičky s poskytovanou predpôrodnou prípravou v pôrodnici, kde je aj medziročne najväčší pokles spokojnosti.

 

Č. Otázka Priemer 2015 Poradie 15 Rozdiel 13/14 Rozdiel 11/15
1 Ako ste boli spokojná s poskytovanou predpôrodnou prípravou v pôrodnici? 69,22 12. -0,49 -2,76
2 Ako ste boli spokojná so súkromím a dodržiavaním intimity počas pôrodu? 78,04 9. 0,37 -0,84
3 Ako hodnotíte ochotu personálu načúvať a reagovať na individuálne potreby rodičky? 76,46 10. 1,27 0,51
4 Ako ste boli spokojná so správaním a podporou personálu počas pôrodu? 81,39 6. 1,06 -0,65
5 Umožnila Vám pôrodnica prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode? 87,27 1. -0,65 -2,34
6 Akou známkou by ste zhodnotili odbornosť zdravotníckeho tímu? 86,31 2. 0,34 -2,69
7 Bola ste spokojná s vybavením pôrodného traktu? 83,01 4. 0,27 -0,26
8 Aká bola podpora personálu po pôrode na oddelení šestonedelia? 81,53 5. 0,08 -0,51
9 Ako by ste ohodnotili starostlivosť o bábätko? 83,41 3. 0,95 0,20
10 Ohodnoťte, prosím, podporu dojčenia. 73,75 11. 0,62 0,13
11 Bolo vám umožnené prvé priloženie bábätka na pôrodnej sále? 64,63 13. 2,07 4,77
12 Bolo vám umožnené byť s bábätkom cca prvé dve hodiny po pôrode ešte na pôrodnej sále? 45,12 14. 0,39 6,27
13 Odporučili by ste túto pôrodnicu svojej najlepšej kamarátke? 79,93 8. 0,92 -1,10
14 Išli by ste do tejto pôrodnice rodiť aj nabudúce? 80,98 7. 0,91 -1,83

 

Aké sú pôrodnice v roku 2014?

Čoraz viac pôrodníc podporuje bezprostredný kontakt mamičiek a bábätok po pôrode. Zlepšuje sa prístup personálu – počúvajú viac, čo by si matky priali a podporujú ich počas pôrodu samotného. Mamičky pozitívne hodnotia aj starostlivosť o bábätko.

Rezervy pôrodníc zostávajú okrem podpory bezprostredného kontaktu aj v kvalite poskytovanej predpôrodnej prípravy a v podpore dojčenia.

Umožnila Vám pôrodnica prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode?

1.       NsP Sv. Lukáša Galanta 98,11%
2. LNsP Liptovský Mikuláš 97,67%
3. Nemocnica Banská Štiavnica 97,18%
4. UN Martin 96,75%
5. Sanatórium Koch 96,43%

Bolo vám umožnené prvé priloženie bábätka na pôrodnej sále?

1. NsP Dunajská Streda 83,33%
2. Sanatórium Koch 82,56%
3. Nemocnica Zvolen 81,82%
4. UNB Kramáre 81,46%
5. Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník 81,25%

Bolo vám umožnené byť s bábätkom cca prvé dve hodiny po pôrode ešte na pôrodnej sále?

1. Sanatórium Koch 83,72%
2. NsP Dunajská Streda 75,00%
3. NsP Levice 70,45%
4. Nemocnica Banská Štiavnica 70,00%
5. Vranovská nemocnica 69,84%

Odporučili by ste túto pôrodnicu svojej najlepšej kamarátke?

1. Sanatórium Koch 95,48%
2. ĽN Stará Ľubovňa 91,76%
3. Nemocnica Krompachy 91,48%
4. VN Komárno 89,79%
5. Nemocnica Bánovce nad Bebravou 89,78%

Išli by ste do tejto pôrodnice rodiť aj nabudúce?

1. Sanatórium Koch 95,90%
2. Nemocnica Krompachy 92,18%
3. ĽN Stará Ľubovňa 92,00%
4. VN Komárno 90,52%
5. UN Martin 90,13%

Rebríček spokojnosti mamičiek – Sprievodca pôrodnicami 2014

PoradiePôrodnicaPercentáPočet hlasov
1.               Sanatórium Koch92,00%87
2.               UN Martin86,67%157
3.               Nemocnica Krompachy85,82%111
4.               VN Komárno85,78%101
5.               Nemocnica Bánovce nad Bebravou85,33%46
6.               Nemocnica Koššice-ŠŠaca83,55%93
7.               LNsP Liptovský Mikulᚹ83,14%45
8.               DONsP Dolný Kubín82,43%41
9.               UN Bratislava Kramáre82,35%154
10.            Vranovská nemocnica81,98%63
11.            NsP Sv. Jakuba Bardejov80,21%56
12.            NsP sv. Barbory Rožžňava80,16%28
13.            ĽN Stará Ľubovňa80,08%36
14.            UN Bratislava Ružžinov79,63%133
15.            KNsP Čadca79,25%74
16.            Nemocnica Banská Štiavnica79,25%82
17.            Nemocnica A. Leňa Humenné79,15%73
18.            NsP Levice78,81%48
19.            NsP Sv. LukṚa Galanta78,24%54
20.            NsP Dunajská Streda78,23%27
21.            UN L. Pasteura Koššice, Rastislavova78,02%74
22.            Nemocnica A. Wintera Piešťany77,95%52
23.            UVN SNP Ružžomberok77,25%39
24.            Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežžmarku77,02%25
25.            NsP Brezno76,69%41
26.            Nemocnica Zvolen75,97%100
27.            Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.75,87%16
28.            NsP Skalica75,09%40
29.            UN L. Pasteura Koššice, Trieda SNP74,93%65
30.            NsP Prievidza, so sídlom v Bojniciach74,65%54
31.            FN Trenčín73,93%171
32.            Nemocnica Poprad73,84%65
33.            UN Bratislava Antolská73,24%217
34.            NsP Myjava73,11%37
35.            Nemocnica Snina72,36%12
36.            FN Trnava71,99%106
37.            FNsP ŽŽilina71,87%81
38.            VNsP Lučenec71,49%64
39.            FNsP J.A. Reimana Preššov - I. GPO - stará budova71,41%65
40.            VN ŽŽiar nad Hronom69,74%40
41.            NsP Topoľčany69,48%33
42.            NsP Spiššská Nová Ves69,13%35
43.            NsP ŠŠ. Kukuru Michalovce68,82%34
44.            FN Nitra68,77%86
45.            NsP Považžská Bystrica68,30%48
46.            VN Rimavská Sobota67,68%30
47.            FNsP Nové Zámky65,59%67
48.            FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica65,07%66
49.            NsP Trstená64,35%39
50.            Nemocnica Partizánske64,31%25
51.            FNsP J.A. Reimana Preššov 2. GPO - Monoblok60,00%28
52.            NsP Trebiššov59,78%27
53.            NsP Revúca55,20%14
54.            NsP Kráľovský Chlmec51,15%5

 

Víťazné poradie podľa krajov

Banskobystrický kraj

Poradie Pôrodnica Percentá Počet hlasov
1. Nemocnica Banská Štiavnica 79,25% 82
2. NsP Brezno 76,69% 41
3. Nemocnica Zvolen 75,97% 100
4. VNsP Lučenec 71,49% 64
5. VN Žiar nad Hronom 69,74% 40
6. VN Rimavská Sobota 67,68% 30
7. FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica 65,07% 66
8. NsP Revúca 55,20% 14

Bratislavský kraj

Poradie Pôrodnica Percentá Počet hlasov
1. Sanatórium Koch 92,00% 87
2. UN Bratislava Kramáre 82,35% 154
3. UN Bratislava Ružinov 79,63% 133
4. UN Bratislava Antolská 73,24% 217

Košický kraj

Poradie Pôrodnica Percentá Počet hlasov
1. Nemocnica Krompachy 85,82% 111
2. Nemocnica Košice – Šaca 83,55% 93
3. NsP sv. Barbory Rožňava 80,16% 28
4. UNL. Pasteura Košice, Rastislavova 78,02% 74
5. UN L. Pasteura Košice, Trieda SNP 74,93% 65
6. NsP Spišská Nová Ves 69,13% 35
7. NsP Š. Kukuru Michalovce 68,82% 34
8. NsP Trebišov 59,78% 27
9. NsP Kráľ. Chlmec 51,15% 5

Nitriansky kraj

Poradie Pôrodnica Percentá Počet hlasov
1. VN Komárno 85,78% 101
2. NsP Levice 78,81% 48
3. NsP Topoľčany 69,48% 33
4. FN Nitra 68,77% 86
5. FNsP Nové Zámky 65,59% 67

Prešovský kraj

Poradie Pôrodnica Percentá Počet hlasov
1. Vranovská nemocnica 81,98% 63
2. NsP Sv. Jakuba Bardejov 80,21% 56
3. ĽN Stará Ľubovňa 80,08% 36
4. Nemocnica A. Leňa Humenné 79,15% 73
5. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku 77,02% 25
6. Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník 75,87% 16
7. Nemocnica Poprad 73,84% 65
8. Nemocnica Snina 72,36% 12
9. FNsP J.A. Reimana Prešov – I. GPO – stará budova 71,41% 65
10. FNsP J.A. Reimana Prešov 2. GPO – Monoblok 60,00% 28

Trenčiansky kraj

Poradie Pôrodnica Percentá Počet hlasov
1. Nemocnica Bánovce nad Bebravou 85,33% 46
2. NsP Prievidza, so sídlom v Bojniciach 74,65% 54
3. FN Trenčín 73,93% 171
4. NsP Myjava 73,11% 37
5. NsP Považská Bystrica 68,30% 48
6. Nemocnica Partizánske 64,31% 25

Trnavský kraj

Poradie Pôrodnica Percentá Počet hlasov
1. NsP Sv. Lukáša Galanta 78,24% 54
2. NsP Dunajská Streda 78,23% 27
3. Nemocnica A. Wintera Piešťany 77,95% 52
4. NsP Skalica 75,09% 40
5. FN Trnava 71,99% 106

Žilinský kraj

Poradie Pôrodnica Percentá Počet hlasov
1. UN Martin 86,67% 157
2. LNsP Liptovský Mikuláš 83,14% 45
3. DONsP Dolný Kubín 82,43% 41
4. KNsP Čadca 79,25% 74
5. UVN SNP Ružomberok 77,25% 39
6. FNsP Žilina 71,87% 81
7. NsP Trstená 64,35% 39

 

 

SPRIEVODCA PÔRODNICAMI

www.SPRIEVODCA-PÔRODNICAMI.sk je internetová aplikácia, v ktorej má každé gynekologicko – pôrodnícke a novorodenecké oddelenie vypracovaný profil na základe nimi poskytnutých údajov. Tento profil majú pôrodnice možnosť pravidelne aktualizovať.

Projekt SPRIEVODCA PÔRODNICAMI prebieha kontinuálne od 10. 2. 2011. Vznikol na základe spolupráce medzi Inštitútom zdravotnej politiky Health Policy Institute a internetovým portálom www.rodinka.sk s podporou časopisu Mama a ja.

Od vzniku v roku 2011 mal portál www.sprievodca-porodnicami.sk viac ako 495 000 návštevníkov a skoro 1,3 milióna zobrazení (Gemius. Dáta ku dňu: 10.4.2015 ).

Ambíciou projektu je mapovať súčasný stav pôrodníc z pohľadu ich služieb, ponuky starostlivosti o rodičky a ich deti a z hľadiska kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tento projekt ako jeden z mála, sleduje kvalitu v slovenskom zdravotníctve.

Vzhľadom na pripravovanú spoluprácu s Gynekologicko-pôrodniickou spoločnosťou sme v roku 2015 odložili dve časti metodiky hodnotenia (Expertské hodnotenie a Hodnotenie služieb) pôrodníc do ďalšieho ročníka.

PORTÁL RODINKA.SK je najdlhšie pôsobiacim internetovým magazínom v oblasti zdravia a rodiny na slovenskom internete (od roku 1999). Jeho redakcia publikuje viac ako 100 redakčných článkov mesačne.

HEALTH POLICY INSTITUTE (HPI) je think tank zaoberajúci sa zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy. HPI je občianskym združením.

Viac informácií o projekte nájdete na www.hpi.sk a www.rodinka.sk.

ilustračná fotografia: Jug Jones

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia