streda, 19. august 2009, 15:25

Iatrogénne poškodenie je poškodenie pacienta spôsobené lekárom alebo iným zdravotníckym pracovníkom, napr. chybným výkonom, nesprávnym postupom ale aj nevhodným správaním. Medzi iatrogénne poškodenia patria napr. poškodenia spôsobené liekovými interakciami alebo nozokomiálne infekcie.

streda, 19. august 2009, 14:52
streda, 19. august 2009, 4:18
štvrtok, 13. august 2009, 20:43
štvrtok, 13. august 2009, 20:41

Štandardné diagnostické a terapeutické postupy (angl. guidelines) sú jasne definované a spísané smernice, ktorých úlohou je sprevádzať a smerovať rozhodnutia pri stanovovaní diagnóz, predpisovaní liečby ako aj celkového manažmentu v rôznych oblastiach zdravotníctva. Štandardné postupy sú nástrojom procesnej zložky kvality.

streda, 18. február 2009, 23:37

Zdravotné poisťovne budú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti hodnotiť podľa nových indikátorov kvality. Vláda v stredu schválila nariadenie, ktorým sa vydáva ich nový zoznam. Od nástupu súčasnej vlády neboli indikátory ani raz aktualizované, hoci k tomu vládu zaväzuje zákon. Health Policy Institute preto považuje ich schválenie za pozitívny krok. Indikátory kvality majú možnosť prispieť k objektívnejšiemu pohľadu na slovenské zdravotníctvo.

utorok, 10. február 2009, 9:56

Vláda v pondelok nerokovala o nariadení, ktorým sa vydávajú indikátory kvality. Tie pritom zdravotné poisťovne používajú na hodnotenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Okrem iného nimi sledujú dostupnosť, účinnosť, primeranosť a výsledky zdravotnej starostlivosti, ale aj vnímanie poskytnutej starostlivosti pacientom. Podľa ministra zdravotníctva Richarda Rašiho materiál vypustili kvôli pripomienkam od poradného zboru premiéra.

piatok, 09. máj 2008, 13:00

Na webstránke ministerstva zdravotníctva bola do pripomienkového konania predložená Koncepcia štandardných diagnostických a liečebných postupov. Ide o dobre napísaný materiál. Samozrejme bude závisieť, do akej miery sa uvedená metodika v detailoch premietne do tvorby protokolov a akú budú mať výslednú kvalitu. Častým problémom protokolov je totiž chýbanie jednoznačných diagnostických a terapeutických algoritmov, podľa ktorých sa môžu poskytovatelia orientovať.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia