štvrtok, 20. marec 2008, 11:34

Ministerstvo zdravotníctva predložilo na pripomienkové konanie návrh koncepcie tvorby katalógu/zoznamu zdravotných výkonov. Dnes používaný katalóg označuje za neúplný, zastaralý a zle štrukturovaný. Napriek tomu sa podľa koncepcie má vylepšovať a doplňovať jestvujúci katalóg namiesto nového prístupu.

utorok, 04. marec 2008, 0:39

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo do pripomienkového konania dlhoočakávaný návrh vyhlášky, ktorým sa stanovujú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie ústavných zdravotníckych zariadení. Pripomienkové konanie trvá do 26. marca.

pondelok, 10. december 2007, 12:00 a

Hoci zákon o zdravotných poisťovniach poskytuje dobrý základ pre uzatváranie zmlúv medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, v praxi naráža na viacero veľkých prekážok. Chýba úprava personálneho a materiálno-technického vybavenia pre laboratóriá a pre nemocnice. Kritériá pre hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti sú stanovené formálne a doteraz neplnili účel, na ktorý boli stanovené. Ďalšou problematickou oblasťou je stanovenie štandardného pásma pre hodnoty indikátorov.

piatok, 13. apríl 2007, 12:02

Združenie zdravotných poisťovní SR vyzvalo ministerstvo zdravotníctva na doplnenie legislatívnych noriem, ktoré doteraz nepripravilo. "Ministerstvo napríklad doteraz neaktualizovalo staré nevyhovujúce indikátory kvality a neopravilo ani nevykonateľný predpis o minimálnej sieti zdravotníckych zariadení. Bez toho nemožno fundovane rozhodnúť o racionalizácii nemocníc v prospech pacientov," uviedol výkonný riaditeľ združenia Eduard Kováč. Ministerstvo tak podľa neho znemožňuje zdravotným poisťovniam aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti skvalitňovať starostlivosť a služby pre občanov.

streda, 07. február 2007, 23:00
Pod názvom Kroky k rozvoju sa 7. februára 2007 uskutočnila v Bratislave konferencia Združenia zdravotných poisťovní SR, na ktorej boli predstavené Základné rámce zdravotnej politiky 2007-2010. Obsah nového vydania takejto publikácie zhrnul vo svojej prednáške Peter Pažitný z Health Policy Institute (formát PDF).
utorok, 12. december 2006, 6:24

Ministerstvo zdravotníctva predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh na zrušenie úlohy vypracovať návrh nariadenia vlády, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotných výkonov. Podľa Health Policy Institute by zrušenie prác na Zozname výkonov bolo nesprávnym rozhodnutím. Ministerstvu zdravotníctva sme v lehote pripomienkovacieho konania zaslali naše nesúhlasné stanovisko.

utorok, 17. október 2006, 14:00

Rozhovor s MUDr. Petrom Finďom o Katalógu zdravotných výkonov.

streda, 27. september 2006, 20:18

Združenie zdravotných poisťovní prišlo s návrhom diferencovaného prístupu poisťovní k nemocniciam. Podľa výkonného riaditeľa združenia Eduarda Kováča by jednotný systém transparentných kritérií mohli začať poisťovne využívať na budúci rok, uviedla tlačová agentúra SITA.

streda, 13. september 2006, 15:45

Slovenská vláda na svojom rokovaní 13. septembra zrušila katalóg zdravotných výkonov, ktorý schválil predchádzajúci kabinet. Katalóg výkonov patril k posledným reformným krokom ministra R. Zajaca a mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2007. Zrušenie nového katalógu znamená, že naďalej bude platiť doterajší katalóg zdravotných výkonov z roku 2004 (v znení nariadenia vlády SR č. 223/2005 Z. z.).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia