Značka: ministerstvo financií

štvrtok, 14. február 2008, 11:39

Jednotné účtovné osnovy pre zdravotné poisťovne a zdravotnícke zariadenia nie je možné vytvoriť. K takémuto záveru dospeli ministerstvá financií a zdravotníctva. Minister Ivan Valentovič preto plánuje požiadať vládu o zrušenie úlohy, ktorá mu ukladala do konca roka vytvoriť jednotnú osnovu výkazníctva a účtovníctva pre všetky zdravotné poisťovne a zdravotnícke zariadenia. Uvádza sa to v materiáli, ktorý ministerstvo zdravotníctva dalo do pripomienkového konania.

piatok, 06. júl 2007, 11:34

Ministerstvo zdravotníctva neakceptovalo väčšinu zásadných pripomienok štátnych orgánov, poisťovní, profesijných organizácií a ani verejnosti k návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach. Na rokovanie vlády tak minister Ivan Valentovič predloží návrh s niekoľkými rozpormi, ktoré neodstránilo ani viacero rozporových konaní. Pripomienky upozorňujú na možnú retroaktivitu a hrozbu medzinárodných arbitráží.

streda, 28. marec 2007, 0:01

Ministerstvo financií SR poslalo ministrovi zdravotníctva Ivanovi Valentovičovi zásadné pripomienky k návrhom dvoch zákonov z dielne MZ SR: (1) k novele zákona o zdravotnom poistení a (2) k zákonu o verejnoprávnych zdravotných poisťovniach. Ministerstvo financií upozorňuje na riziko medzinárodnej arbitráže, nejednoznačné a zmätočné formulácie, chýbajúce ekonomické kalkulácie či právne analýzy dopadov. Pripomienky získal Health Policy Institute na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

utorok, 12. september 2006, 13:57

Ministerstvo financií predložilo 12. septembra na pripomienkové konanie návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Navrhuje, aby sa od 1. januára budúceho roku znížila sadzba DPH na lieky zo súčasných 19 % na 10 %.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia