Dve sadzby DPH: zlý nástroj na nesprávny cieľ

piatok, 19. január 2007, 14:00 a

Od prvého januára platia v našej krajine opäť dve sadzby dane z pridanej hodnoty. Vláda si odškrtla jedno zo svojich programových predsavzatí„zníženie daňového zaťaženia nízko- a strednepríjmových skupín… úpravou jednotnej sadzby DPH vo vybraných komoditách.” Nástroj (zníženie DPH) bol povýšený na cieľ. Výsledok je dnes prezentovaný predstaviteľmi vládnej koalície ako „zníženie DPH na lieky a zdravotnícke pomôcky.“

V parlamente schválená novela zákona o DPH však nespĺňa to, čo si vláda zaumienila dosiahnuť („zníženie daňového zaťaženia nízko- a strednepríjmových skupín”). Navyše, rozdelenie sadzieb bolo z legislatívneho hľadiska odfláknuté. Niektoré lieky majú naďalej 19-percentnú DPH. Po 1. januári patrí do vyššej sadzby DPH drvivá väčšina zdravotníckych pomôcok. A nakoniec – zníženú DPH budú mať tovary, ktoré nie sú ani humánnymi liekmi a ani zdravotníckymi pomôckami (a rozhodne ich nekupujú nízko- a strednepríjmové skupiny).

Zmätok v sadzbách

Na riziká daňových únikov pri dvoch sadzbách DPH upozorňovali v parlamente viacerí opoziční poslanci. Napriek tomu bol zákon schválený bez toho, aby sa tieto riziká identifikovali a minimalizovali.

Nižšia sadzba DPH sa podľa novely vzťahuje na tovary, ktoré patria pod konkrétne a v zákone vymenované položky Colného sadzobníka. Ak bolo skutočným zámerom predkladateľov znižovať DPH na lieky a zdravotnícke pomôcky, zvolený spôsob bol nesprávny. Humánne lieky a zdravotnícke pomôcky sa totiž prostredníctvom Colného sadzobníka identifikujú len ťažko. Najmä v oblasti pomôcok, ktoré môžu mať rôzny charakter – od implantátov cez prístroje, barle, protézy, striekačky až po plienky, vložky či náplaste. Výsledkom je nedokonalý a neúplný zoznam, ktorý neznižuje daň na všetky tie tovary, na ktoré si to predsavzal, a znižuje ju i takým tovarom, ktoré nepatrili k deklarovaným prioritám.

Uveďme zopár príkladov:

  • Medzi lieky, ktorých sa znížená DPH netýka, patrí napr. Trifed (používa sa na zmiernenie príznakov sennej nádchy). Zníženie DPH sa ho netýka, pretože dovozcovia liek zaregistrovali na Slovensku pod inou položkou Colného sadzobníka.

  • Sacharínové umelé sladidlo je zaradené do 10-percentnej sadzby DPH, ale ostatné umelé sladidlá do 19-percentnej.

  • Šicie materiály sú takisto v rôznych sadzbách. Kontrolovať, aké stehy nechal chirurg v tele pacientova – desať alebo devätnásťpercentné – bude pre daňové úrady pomerne tvrdým orieškom.

  • Hormóny a vitamíny (podobne ako viacero ďalších liekov) spĺňa naraz kritériá na zaradenie pod niekoľko položiek Colného sadzobníka – a tým pádom do rôznych sadzieb DPH. Závisí tak od dovozcu, kam svoj tovar zaradí a akú DPH bude následne platiť.

  • Kým zubný cement alebo umelé zuby majú nižšiu DPH, sadra na použitie v zubnom lekárstve je vo vyššej sadzbe.

Skupiny zdravotníckych pomôcok, ktoré majú na Slovensku najväčšiu spotrebu sú uvedené v Tabuľke 1. Znížená sadzba DPH sa týka len poslednej skupiny z Top 5.

#TABULKA

Cieľ znížiť zaťaženie stredne a nízkopríjmových skupín prestáva byť zreteľný, keď ďalej zistíme, že:

  • do nižšej sadzby dane patria i niektoré prípravky, používané v poľnohospodárstve a potravinárstve (napr. veterinárne lieky),

  • nižšiu sadzbu dane majú laboratórne reagencie, využívané nielen na medicínske účely v biochemických laboratóriách, ale i v laboratóriách rôznych výrobných podnikov či výskumných ústavov (pozoruhodné je i to, že kým biochemické reagencie sú v nižšej sadzbe DPH, živné pôdy pre mikrobiologické laboratóriá tam nie sú).

Znížená DPH prinesie v týchto prípadoch finančný prospech dovozcom a podnikateľom v týchto oblastiach, nie však občanom ako konečným spotrebiteľom. Potvrdzuje sa tak varovanie, že otvorenie druhej sadzby DPH je v prvom rade priestorom pre lobistov. A tento tunel verejných financií je prikrytý obrusom vznešených fráz o pomoci sociálne slabším spoluobčanom.

Objavili sa i pochybnosti, či sa znížená DPH týka len ceny samotného lieku, alebo aj distribučnej a lekárenskej marže (regulovanej ceny za obchodný výkon) alebo taxa laborum (lekárnikova práca na individuálne pripravovaných liekoch), z ktorej sa takisto platí DPH. Novela zákona o DPH totiž do nižšej sadzby zaradila len tovary, nie služby. Lieky by tak podľa takéhoto výkladu zákona boli zaťažené čiastočne 10-percentnou (za tovar) a čiastočne 19-percentnou DPH (za súvisiace služby).

Prepojenie zníženej sadzby DPH s Colným sadzobníkom je značne nevýhodný pre domácich výrobcov zdravotníckych pomôcok, ktorí ich dosiaľ nikam nevyvážali, a preto ich nezaraďovali ani do žiadnej položky Colného sadzobníka. Teraz budú musieť podstúpiť istú byrokraciu, aby ich tovary boli konkurencieschopne voči dovážaným tovarom.

Kto ušetrí

Na mnohých tovaroch neušetria pacienti ani korunu – napr. lacnejší kardiostimulátor, rádioizotop alebo diagnostická reagencia predstavuje úsporu len pre poisťovňu a nemocnicu. Ak bolo cieľom vlády znížiť doplatky na lieky a zdravotnícke pomôcky, pri nezmenenej DPH mohla presmerovať príjmy z DPH do zdravotníctva (cez platbu štátu za poistencov štátu) a následne znížiť doplatky v kategorizácii liekov. Bolo by to systémové opatrenie, ktoré nenarúša jednoduchosť daňového systému.

Keď sa napriek tomu vláda rozhodla pre horšie a nebezpečnejšie riešenie – dve sadzby DPH – nemala sa v novele zákona odvolávať na Colný sadzobník. Bolo treba použiť výstižnejšie kritérium tovarov, ktorých sa úľava má týkať – registráciu. Každý liek a každá zdravotnícka pomôcka predávaná na Slovensku musí byť na Slovensku alebo v Európskej únii registrovaná u príslušnej autority. Nižšia sadzba DPH by sa tak mohla týkať len registrovaných liekov a zdravotníckych pomôcok podľa zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Nevznikol by priestor pre daňové úniky a zároveň by tak do nižšej sadzby boli zaradené naozaj tie tovary, ktoré tam vláda chcela zaradiť.

Zákon sa samozrejme dá opraviť, otázka je, či má na takejto korektúre vláda a ministerstvo financií záujem a ako dlho to potrvá. Dovtedy môžeme len odhadovať, o koľko vyššie budú výpadky príjmu z DPH v štátnom rozpočte, než predpokladala stručná dopadová analýza ministerstva financií (výpadok 2,7 mld Sk v roku 2007).

článok bol publikovaný v časopise .týždeň č. 03/2007

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia