Dopady zníženia DPH a  zvýšenia platby štátu

utorok, 12. september 2006, 17:00 , a

Schválenie štátneho rozpočtu bude prvým vážnym testom dodržania sľubov z programového vyhlásenia vlády. V ňom sa vláda zaviazala znížiť DPH na vybrané komodity a zvýšiť platbu za poistenca štátu. Tak ako sa menia návrhy na vybrané komodity, menia sa aj parametre sadzby DPH a platby za poistenca štátu. Aké dôsledky pre štátny rozpočet to bude mať?

Ministerstvo zdravotníctva dokonca pripravilo novelu zákona o zdravotnom poistení, v ktorom predpokladá zvýšenie platby štátu za svojich poistencov zo 4 na 5 % z priemernej mzdy spred dvoch rokov. Nominálne by to pre rok 2007 znamenalo zvýšenie zo 691 Sk na 864 Sk za každého poistenca štátu. Minister financií však predloženú novelu v parlamente zastavil s odôvodnením, že jej „ekonomický dosah na rozpočet je veľmi zásadný“ (HN 11. 9. 2006).

V súčasnosti platí jednotná sadzba DPH vo výške 19 % a vzťahuje sa aj na lieky a zdravotnícke pomôcky. Ak by došlo k jej zníženiu na 10 % (posledný návrh ministra financií), zdravotné poisťovne, občania a poskytovatelia by do štátneho rozpočtu odviedli o 2,74 mld. Sk menej. Zároveň – ak by sa mala naplniť požiadavka ministerstva zdravotníctva z programového vyhlásenia vlády o zvýšení platby štátu na 5 % – celkový dopad na rozpočet by bol 8,91 mld. Sk. Najväčší dopad na centrálny štátny rozpočet vo výške 12,40 mld. Sk by mala kombinácia zníženia DPH na 0 % pri 5 % platbe za poistenca štátu (Tabuľka 1). Ak chce vláda uspokojiť ministerstvo zdravotníctva a zároveň dodržať sľúbený trojpercentný deficit verejných financií, bude musieť zdroje pre zdravotníctvo hľadať v iných kapitolách centrálneho rozpočtu.

Zníženie sadzby DPH je však len hrou na schovávačku. Zdroje z centrálneho rozpočtu sa presúvajú do rozpočtu zdravotných poisťovní. Ak sa vláda rozhodla vytláčať súkromné zdroje (zrušenie poplatkov, zníženie doplatkov na lieky) a nahrádzať ich verejnými zdrojmi (z daní), tak z hľadiska hospodárskej politiky je správnym riešením DPH neznižovať (a tým nedeformovať daňový systém) a dodatočné zdroje pre zdravotníctvo hľadať výlučne v navýšení platby štátu za svojich poistencov.

Tabuľka 1: Model dopadov zníženia DPH a zvýšenia platby štátu za poistencov štátu na štátny rozpočet pre rok 2007 (v mld. Sk) 

odvod štátu za poistenca štátu
(% priemernej mzdy)

sadzba DPH na lieky
a zdravotnícke pomôcky

4,00 %

4,25 %

4,50 %

4,75 %

5,00 %

19 %

0,00

-1,49

-2,99

-4,48

-5,98

10 %

-2,74

-4,28

-5,83

-7,37

-8,91

5 %

-4,34

-5,91

-7,48

-9,05

-10,62

0 %

-5,99

-7,59

-9,19

-10,79

-12,40

Zdroj: Health Policy Institute, 2006
Metodické poznámky: Priemerná mzda je za rok 2005 (17 274 Sk), počet poistencov štátu pre rok 2007 odhadujeme na 3 090 298 osôb, medziročný rast nákladov na lieky v roku 2007 predpokladáme vo výške 7,0 %.
Model okrem statických efektov zahŕňa i dynamické efekty – dodatočné zdroje sektora pochádzajúce tak z navýšenia platby štátu ako aj zo zníženia DPH budú použité na nákup zdravotnej starostlivosti v rovnakej štruktúre ako dnes.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia