Zajac Rudolf

utorok, 22. máj 2012, 21:17

MUDr. Rudolf Zajac (*9. február 1951, Bratislava) je bývalým ministrom  zdravotníctva SR (október 2002 – júl 2006), autor reformy zdravotníctva, ktorý v súčasnosti pôsobí ako poradca ministra financií Českej republiky Miroslava Kalouska a strany TOP 09 (od roku 2009).

Rudolf Zajac v roku 1975 vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1979 a 1984 absolvoval atestácie I. a II. stupňa v odbore urológie. V roku 1975 nastúpil na Urologické oddelenie Fakultnej nemocnice v Bratislave. Po II. atestácii sa začal venovať invazívnej rádiodiagnostike urologických ochorení a počítačom asistovanej obrazovej analýze digitálnych obrazov. V roku 1990 sa presunul do komerčnej oblasti, kde pôsobil až do roku 2002 ako riaditeľ v Tatra-alpine, a.s. Praktickej medicíne sa venuje už iba na minimálny úväzok.

Od roku 2001 do roku 2005 pracoval ako expert Aliance nového občana (ANO) pre zdravotníctvo. V septembri 2004 vystúpil zo Slovenskej lekárskej komory, nakoľko tá sa podľa jeho slov odklonila od svojho pôvodného poslania a vzďaľovala sa od cieľov skutočnej stavovskej organizácie.

V parlamentných voľbách v roku 2002 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň sa ako nominant strany ANO, po vymenovaní za ministra zdravotníctva, stal členom vlády. Ako minister zdravotníctva sa stal autorom reformy zdravotníctva a počas funkčného obdobia zaviedol viacero reformných opatrení.

Rudolf Zajac sa spočiatku snažil obmedziť neefektívne hospodárenie a znížiť nadmerný dopyt po zdravotnej starostlivosti a preto zavádzal stabilizačné kroky. V rámci stabilizácie systému bola zmenená lieková politika, zaviedlo sa spoplatnenie služieb nie priamo súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou (ako napríklad doprava, ubytovanie, strava), v roku 2003 sa zaviedli poplatky za návštevu u lekára vo výške 20 Sk, za deň pobytu v nemocnici 50 Sk a za recept  20 Sk. Opatrenia viedli k úspešnému zastaveniu rastu dlhu a napríklad v roku 2003 poklesol počet návštev u lekárov primárnej zdravotnej starostlivosť.

Za pôsobenia Rudolfa Zajaca ako ministra bola zriadená spoločnosť Veriteľ, a. s., ktorej účelom bolo oddlžiť zdravotnícky sektor. Veriteľ, a.s. oddlžil celkové záväzky delimitovaných, transformovaných a štátnych zdravotníckych zariadení v objeme 27,776 mld. Sk za 13,675 mld. Sk. Projekt Veriteľ sa neskôr stal súčasťou politického boja medzi koalíciou a opozíciou.

Ďalším Zajacovym krokom bolo zadefinovanie rozsahu verejného zdravotného poistenia. Diagnózy boli rozdelené na prioritné, ktoré boli kryté verejným zdravotným poistením v plnom rozsahu a ostatné, pri ktorých o výške úhrady mala rozhodovať vláda. Tá ich však nechala hradené v plnej výške, nakoľko spolu so zavedením poplatkov nechcela zvýšiť platby za niektoré výkony.

V roku 2004 bolo prijatých 6 navzájom prepojených reformných zdravotníckych zákonov, ktoré vstúpili do platnosti v januári 2005. Zákony nanovo zadefinovali základné funkcie zdravotníctva a spôsob jeho fungovania.

V období 2008 až 2012 Rudolf Zajac zastával post predsedu programovej rady Občianskej konzervatívnej strany (OKS), ktorej členom bol od roku 2008 do 15. apríla 2012.

V súčasnosti pôsobí ako poradca ministra financií Českej republiky Miroslava Kalouska a strany TOP 09 a pracuje v konzultačnej a obchodnej firme Health Direct s. r. o.

Je ženatý a má dve deti. 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia