štvrtok, 09. marec 2006, 15:24

Vláda SR 8. marca 2006 prerokovala a vyjadrila súhlas so správou o príčinách a problémoch s uzatváraním zmlúv medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Správu na rokovanie vlády predložil minister zdravotníctva Rudolf Zajac.

streda, 25. január 2006, 16:33

Slovenská vláda rozhodla, že od 1. júla 2006 sa špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p. v Kováčovej stane akciovou spoločnosťou. Jej zakladateľom bude štát a v mene štátu bude konať ministerstvo zdravotníctva.

utorok, 24. január 2006, 12:00

Nariadenie vlády č. 751/2004 Z.z. o minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je zlé a nevykonateľné. Obsahuje mnoho zásadných obsahových i formálnych chýb. Najdôležitejšie pripomienky zhrnula Henrieta Maďarová z HPI v analýze nariadenia (formát PDF). Analýza sa volá Nedostatky nariadenia vlády o minimálnej sieti poskytovateľov – Najzávažnejšie technické a logické nedostatky nariadenia vlády č. 751/2004 Z.z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

streda, 14. december 2005, 0:00

Vláda schválila transformáciu troch ústavov srdcovo-cievnych chorôb na akciové spoločnosti. Ide konkrétne o Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava, Stredoslovenský ústav srdcovo-cievnych chorôb Banská Bystrica a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice.

streda, 23. november 2005, 0:00

Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva mali k 30. septembru dlh vo výške 1,6 miliardy korún. Uvádza sa to v informácii o stave dlhu v týchto zariadeniach, ktorú vzala vláda na svojom rokovaní na vedomie.

streda, 18. máj 2005, 20:05

Rozšírenie Kliniky rádioterapie a onkológie vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach bude stáť o 29 miliónov korún viac, ako sa predpokladalo. Vláda na svojom rokovaní navýšenie výdavkov schválila.

štvrtok, 28. apríl 2005, 14:39

Vláda schválila navýšenie výdavkov na vybudovanie dostavby Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Pôvodne schválené náklady 137,4 milióna Sk budú nakoniec prekročené o viac než polovicu.

štvrtok, 21. apríl 2005, 1:03
Vláda schválila návrh ministra zdravotníctva na zmeny v reformných zákonoch. Vládny návrh noviel už neobsahuje pôvodné ustanovenie o zvýšení odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby.
štvrtok, 31. marec 2005, 22:39

Vláda vyňala zo zoznamu zdravotníckych zariadení schválených na premenu na neziskové organizácie šesť zdravotníckych zariadení. Sú medzi nimi všetky kardiocentrá, ktoré sa tak môžu transformovať na akciové spoločnosti.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia