Porovnanie top 100 ATC skupín v SR a ČR

sobota, 18. február 2006, 17:00

Analýza porovnáva ceny a úhrady stovky najnákladnejších ATC skupín liečiv na Slovensku a v Českej republike.

Metodika

Na základe nákladov zdravotných poisťovní na receptové lieky za obdobie od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005 sa zostavilo poradie najnákladnejších skupín liekov. Skupiny liekov boli prevzaté z kategorizácie MZ SR a zohľadňovali ATC skupinu a prípadne aj cestu podania, liekovú formu a množstvo účinnej látky v jednej dávke. Ceny a úhrady v SR aj ČR sú platné od 1. 1. 2006. Pre každú skupinu bola vypočítaná najnižšia cena za štandardnú dávku liečiva (ŠDL), ktorú udáva kategorizácia MZ SR, ktorá bola očistená od marží distribútora a lekárne a od DPH, ktoré sú odlišné v oboch štátoch. Rovnakým postupom sa „očistila“ úhrada za štandardnú dávku liečiva. Všetky údaje boli prepočítané na SKK kurzom NBS k 13. 2. 2006.

Výsledky

Tabuľku porovnávajúcu top 100 ATC skupín si môžete stiahnuť (vo formáte PDF).

Sto najnákladnejších skupín liekov predstavuje na Slovensku viac než polovicu (50,9 %) nákladov zdravotných poisťovní na lieky. 42 % z nich má z pohľadu poisťovní výhodnejšiu úhradu na Slovensku, 58 % v Českej republike. Ceny boli u 62 % nižšie v SR než v ČR.

Aj keď v top 100 prevažovali liekové skupiny s vyššou úhradou na Slovensku než v ČR, až takmer polovica z týchto skupín mala cenu v SR nižšiu (27 prípadov z 58, teda 47 %).

Až 61 % liekovych skupín s cenou za ŠDL (v SR) do 10 Sk malo v SR nižšiu úhradu. U liekových skupín s cenou nad 10 Sk za ŠDL to bolo len 25 %.

Pri antibiotikách, ktoré na Slovensku na rozdiel od Českej republiky nie sú nikdy plne hradené, sú ceny aj úhrady v SR výrazne nižšie, niekedy až o viac ako o polovicu. z liečiv, ktoré nemajú na trhu generiká, malo až 82 % v SR vyššiu úhradu než v ČR (na rozdiel od liečiv s generikami, kde malo vyššiu úhradu v SR oproti ČR len 41 %).

Ak by sa úhrady pri jednotlivých skupinách nastavili na nižšiu z oboch súčasných úrovní úhrady za štandardnú dávku liečiva (v ČR a v SR), pre slovenský úhradový systém by to znamenalo úsporu 1,4 mld Sk ročne (11,2 % nákladov poisťovní na top 100 skupín liekov). Český systém zdravotného poistenia by pri rovnakom opatrení a za predpokladu porovnateľnej spotreby ako v SR ušetril 1,2 mld Sk ročne.

Záver

Ceny a úhrady v týchto skupinách liekov sa medzi oboma krajinami líšia. Rozdiely sú okrem iného spôsobené odlišným prístupom k liekovej politike v kategorizačných komisiách na ministerstvách zdravotníctva oboch krajín. Výsledkom nie je jednoznačné určenie, ktorý systém je efektívnejší. Oba sa však môžu navzájom od seba „učiť“ a prispieť tak k efektívnejšiemu využívaniu solidárnych zdrojov. Už len pri mechanickom prevzatí výšky výhodnejších úhrad by došlo k úspore verejných zdrojov vo výške 1,4 resp. 1,2 mld Sk.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia