Chybajúce kódy onkológov doplnia do apríla

piatok, 12. január 2007, 14:48

Chýbajúce kódy niektorých onkologických špecializácií doplní ministerstvo zdravotníctva do kategorizácie liekov najneskôr do apríla tohto roku. Vyplynulo to zo spoločného rokovania ministerstva, zdravotných poisťovní a stavovských organizácií, ktoré inicioval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Predseda úradu MUDr. Ján Gajdoš uviedol, že pobočky úradu všetkým lekárom, ktorí mali špecializáciu „klinická onkológia“ a spĺňajú podmienky vzdelania (atestácia z klinickej onkológie) a nemajú kód odbornosti 019, vydajú kód lekára na odbornosť klinická onkológia (019), aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebolo ohrozené. Podobný problém nastal po 1. januári 2007 aj v pediatrických špecializáciách (pediatrická imunológia a alergiológia, atď.), ktoré sa zaviazal zástupca MZ SR riešiť do 30. júna 2007.

Od 1. januára 2007 vstúpili do platnosti nové kódy lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V kategorizácii liekov však MZ v onkológii zverejnilo len kódy odborností klinická onkológia, radiačná onkológia a slovne sa uviedol detský onkológ s certifikáciou pre chemoterapiu. Lekárne preto v súčasnosti nemôžu akceptovať recepty od špecialistov s kódmi onkológia v gynekológii, v chirurgii, v urológii a s kódom pediatrická hematológia a onkológia.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia