MMF: Existuje priestor pre zvyšovanie finálnych cieľov bez zvyšovania objemu zdrojov

štvrtok, 25. október 2007, 16:00

Podľa štúdie Medzinárodného menového fondu (autori Verhoeven, Gunnarson a Lugaresi), ktorá hodnotí zdravotný systém na Slovensku z pohľadu efektívnosti a reforiem, stále existuje priestor pre zvyšovanie finálnych cieľov bez zvyšovania objemu zdrojov. Nízka efektívnosť sa objavuje pri transformácií disponibilných vstupov na finálne ciele (Schéma).

Schéma: Efektívnosť slovenského zdravotníctva

Poznámka: celková efektívnosť pri transformácií verejných zdrojov na výstupy dosiahla 1,1. Pri započítaní súkromných zdrojov sa zvýšila na 0,4.

Zdroj: Verhoeven, Gunnarsson a Lugaresi: The Health Sector in the Slovak Republic: Efficiency and Reform

Znamená to, že disponibilné vstupy (ľudská práca, odpisy, počet postelí, počet lekárov, …) síce produkujeme nákladovo efektívne, avšak systémová efektívnosť, ktorá vyjadruje transformáciu týchto vstupov je nízka. Dôvodom je podľa štúdie zastaralý štandard v nemocniciach, či nedostatočná vzdelanosť našich lekárov.

Autori štúdie nám s cieľom zvýšenie efektívnosti odporúčajú prijať nasledujúce opatrenia:

 • Zdržanlivosť vo výdavkoch na lieky

 • Znížiť odkázanosť na nemocnice

  • Redukovať postele

  • Zaviesť tvrdé rozpočtové obmedzenia na nemocnice

  • Naštartovať privatizáciu nemocníc

 • Opätovné zavedenie poplatkov u lekára a v nemocniciach

 • Podporovanie konkurencie a nákladovej efektívnosti

  • Podpora nákladovej efektívnosti u lekárov

  • Definovanie striktnejšieho základného balíka

  • Zvýšenie sily Protimonopolného úradu a posilnenie nezávislosti ÚDZS

  • Strániť sa zavádzania nových obmedzení na tvorbu zisku súkromných zdravotných poisťovní

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia