Česká republika pripravuje zásadnú reformu svojho zdravotníctva

streda, 19. marec 2008, 14:00

České ministerstvo zdravotníctva (MZ ČR) už viac ako rok intenzívne pracuje na reforme, ktorá má zlepšiť fungovanie českého zdravotného systému. Pripravované zmeny sa týkajú predovšetkým oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti a oblasti verejného zdravotného poistenia. Minister zdravotníctva Tomáš Julínek by mal ešte v tomto roku predložiť vláde 7 reformných zákonov, ktoré budú obsahovať nosnú časť vecného riešenia zmien. Finálnu podobu budúcej legislatívy zdravotníctva predurčí rokovanie vlády 2. apríla 2008, ktorá prerokuje vecné návrhy zákonov.

Reforma zdravotníctva patrí k prioritám českej vlády. Samotnej reforme predchádzajú stabilizačné opatrenia. K tým najdôležitejším patrí zmrazenie sumy platieb na zdravotné poistenie za tzv. poistencov štátu v rokoch 2008 a 2009 (na úrovni roku 2007) a zavedenie regulačných poplatkov od 1. 1. 2008. Poplatky sú vyberané poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a lekárňami a majú stanovený maximálny ročný limit na úrovni 5.000,- CZK. V prípade jeho prekročenia vráti poistencovi zdravotná poisťovňa príslušný rozdiel. Systém zároveň oslobodzuje určité skupiny osôb od platenia poplatkov.

Reforma je rozdelená do troch fáz. Okrem už spomenutej stabilizačnej časti, ktorá má zabezpečiť návrat ku štandardným vzťahom a komunikácii, by malo dôjsť k reforme vybraných inštitúcií s cieľom zvýšiť efektivitu systému. V poslednej fáze by mala byť zrealizovaná reforma financovania, ktorá má zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť zdravotníctva.

Kľúčovým logickým integrátorom reformy je klient systému – poistenec, od ktorého sa odvíjajú všetky dôležité kroky. Poistenec je zároveň hlavným cieľom všetkých zásadných zmien. Potreba reformy zdravotníctva vychádza z potreby zefektívniť a zlepšiť zdravotný systém a zabezpečiť vymáhateľnosť plnenia nárokov pre poistencov. Mnohé oblasti fungovania českého zdravotníctva sa roky nemenili a vyžadujú zásadné zmeny. K najzaostávajúcejším prvkom českého zdravotníctva patrí segment verejného zdravotného poistenia. Jeho nedokonalosťou dnes najviac trpí poistenec, ktorý nemá k dispozícii takmer žiaden nástroj ani garanta, prostredníctvom ktorého by sa mohol domáhať nárokov, ktoré mu zaručuje ústava. Všetky dôležité subjekty dnes pôsobia v prostredí mäkkých rozpočtových obmedzení a nemajú reálnu motiváciu vykonávať svoju činnosť efektívne a v prospech príjmcu poskytovaných služieb. Aj preto MZ ČR pristúpilo k zásadnej revízii fungovania zdravotných poisťovní, ktoré by sa mali transformovať na štandardné obchodné spoločnosti s jasne definovanými povinnosťami voči poistencom. Transformáciou na akciové spoločnosti by mali prejsť aj všetky fakultné nemocnice, ktoré by sa mali zmeniť na univerzitné nemocnice. Spolu so zmenami v zdravotnom poistení plánuje MZ ČR  zaviesť nezávislý a komplexný dohľad nad subjektmi verejného zdravotného poistenia, ktorý bude vykonávať Úrad pre dohľad nad zdravotnými poisťovňami.

Prehľad siedmich českých reformných zákonov

 1. Oblasť verejného zdravotného poistenia

  • Zákon o verejnom zdravotnom poistení

  • Zákon o zdravotných poisťovniach

  • Zákon o Úrade pre dohľad nad zdravotnými poisťovňami

 2. Oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti

  • Zákon o zdravotných službách a podmienkach ich poskytovania

  • Zákon o špecifických zdravotných službách

  • Zákon o zdravotnej záchrannej službe

  • Zákon o univerzitných nemocniciach a univerzitných zdravotníckych pracoviskách

Zdroj: Health Policy Institute, 2008

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia