Zdravie je luxus. Vieme ako ho financovať? (zhrnutie)

pondelok, 28. apríl 2008, 8:20

Ak sa dnešný systém financovania zdravotníctva nezmení, v nasledujúcich rokoch dôjde k otváraniu nožníc medzi príjmami a výdavkami, čoho dôsledkom bude v roku 2025 deficit vo výške 82,3 mld. korún za jediný rok (1,3 % HDP), tvrdí vo svojej najnovšej štúdii Health Policy Institute (HPI). Štúdiu „Zdravie je luxus. Vieme ako ho financovať?“ predstavilo HPI na rovnomennej medzinárodnej konferencii, ktorá sa uskutočnila 10. apríla 2008 v bratislavskom hoteli Devín.

Zdravie je luxus.
Vieme ho financovať?

Podľa správy Európskej komisie (Age Working Group) z roku 2006 sa verejné výdavky na zdravotníctvo na Slovensku od roku 2010 do roku 2025 zvýšia z 5,4 % HDP na 6,2 % HDP. a preto je už dnes potrebné diskutovať a strategicky sa rozhodnúť pre taký systém a spôsob financovania slovenského zdravotníctva, ktoré bude v dlhodobom horizonte fiškálne udržateľný s čo najmenšími negatívnymi vplyvmi na slovenskú ekonomiku.

Ak sa dnešný systém financovania zdravotníctva nezmení, v nasledujúcich rokoch dôjde k otváraniu nožníc medzi príjmami a výdavkami, čoho dôsledkom bude v roku 2025 deficit vo výške 82,3 mld. korún za jediný rok (1,3 % HDP), tvrdí vo svojej najnovšej štúdii Health Policy Institute (HPI). Štúdiu „Zdravie je luxus. Vieme ako ho financovať?“ predstavilo HPI na rovnomennej medzinárodnej konferencii, ktorá sa uskutočnila 10. apríla 2008 v bratislavskom hoteli Devín. Štúdia vyšla v samostatnej publikácii, ktorú dostali účastníci konferencie. Prepis konferencie vyšiel v newsletteri IntoBalance 04/2007.

V štúdii HPI analyzuje schopnosť súčasného systému financovania generovať zdroje v dlhodobom horizonte a podrobne hodnotí 4 varianty financovania do roku 2025:

  1. zvýšenie poistnej sadzby pre pracujúcu populáciu

  2. zavedenie odvodovej neutrality

  3. zvýšenie platby štátu za nepracujúcu populáciu

  4. zvýšenie súkromných zdrojov

Každý variant je spracovaný v štyroch scenároch, ktoré ilustrujú citlivosť jednotlivých parametrov na výšku zdravotníckych výdavkov a na výkonnosť ekonomiky.

Variant 1: Vyššie odvody pre pracujúcich

Jednou z možností je podľa HPI zmena výšky odvodov v prípade zamestnancov a SZČO, čo by v dlhodobom horizonte viedlo k zvýšeniu sadzby poistného až na úroveň takmer 20 percent. Bolo by preto možné očakávať odpor ekonomicky aktívnej verejnosti, pričom táto alternatíva je skôr zlučiteľná s politikou využívajúcou vyššiu mieru prerozdeľovania.

Variant 2: Zavedenie neutrality odvodov

Riešením môže byť aj zavedenie neutrality odvodov, ktoré sa neviaže k vyhranenému typu hospodárskej politiky a umožňuje znížiť poistnú sadzbu tým, že rozšíri bázu, z ktorej sa odvody platia. Na začiatku by išlo o zníženie zo 14 % na 10 %, s postupným rastom na úroveň 12 % v cieľovom roku 2025. Vymeriavací základ pre dane a odvody by bol rovnaký. Ako však konštatuje HPI, ide o technicky náročnú implementáciu a možný silný politický odpor od tých poberateľov príjmov, ktorí boli doteraz málo zaťažení alebo úplne nezaťažení odvodmi.

Variant 3: Zvýšenie platby štátu za nepracujúcu populáciu

Pri zvýšení sadzby v platbe štátu za vymedzený okruh poistencov HPI dospelo v závere prognózovaného obdobia (2025) k sadzbe viac ako dvojnásobnej v porovnaní s východiskovým obdobím (mesačná platba za poistenca štátu 9,0 % oproti súčasnej sadzbe 4,5 % z priemernej mesačnej mzdy). Každá vláda tu však bude stáť pred otázkou – kde ubrať zdroje pridané zdravotníctvu?

Variant 4: Zvýšenie objemu súkromných zdrojov

Významným faktorom v prípade tejto alternatívy je fakt, že v závere horizontu prognózy (2025) by boli potrebné už viac ako 5-krát vyššie výdavky domácností ako vo východiskovej, nultej alternatíve. Takéto spoliehanie sa na zvýšenie čistých peňažných výdavkov domácností sa dá spojiť skôr s hospodárskou politikou zameranou liberálne, s minimom štátnych intervencií.

Získajte zľavu! Objednajte si dve publikácie HPI a ušetríte.


Zdravie je luxus

elektronická € 15
tlačená € 20


Dobrý poistenec je nad zlato

elektronická € 15
tlačená € 20

Obe publikácie spolu:
  • v elektronickej verzii € 25
  • v tlačenej verzii € 33
Objednávky zasielajte na adresu hpi@hpi.sk. Telefonický kontakt: +421 2 207 11 959

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia