Maďarsko: nové smery v zdravotnom poistení

nedeľa, 09. november 2008, 7:00

Fond zdravotného poistenia odhaľuje čierne miesta

Končí sa lovenie v mútnych vodách maďarského zdravotníctva? Touto otázkou sa zaoberali koncom septembra a začiatkom októbra mnohé maďarské denníky. Nový plán financovania Fondu zdravotného poistenia (OEP) by mohol odstrániť tie problematické miesta, ktoré umožňovali netransparentný predaj ošetrovacích kapacít, čím by sa definitívne uzavrela aj debata o limitovaná výkonnov v nemocniciach.

OEP pred nedávnom dokončil svoje odporúčania pre transformáciu objemového limitu výkonov pre nemocnice. Na zavedenie odporúčania je potrebné upraviť viaceré regulácie ako aj schváliť budúcoročný štátny rozpočet.

Podľa konceptu nového systému bude od januára OEP flexibilne vyjednávať finančné kontrakty so zdravotníckymi zariadeniami, peniaze budú nasledovať pacienta. Podľa Zsolta Kissa, riaditeľa finančného oddelenia OEP, flexibilita znamená, že kontrakty budú menené na štvrťročnej báze s ohľadom na pohyb pacienta. Výška platby za zdravotnú starostlivosť sa bude určovať na základe troch kritérií:

  1. poskytnutý výkon,

  2. spádová oblasť,

  3. inštitucionálny stupeň, na ktorom je pacientovi poskytnutá zdravotná starostlivosť (zavedenie progresivity).

Je známe, že limity objemu výkonov sú efektívnym spôsobom regulácie dobre fungujúcej a vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti: platí, že „posteľ si nájde svojho pacienta“. Nadbytočné kapacity generujú cirkuláciu pacientov, najmä keď sú náklady hradené poistným fondom.

Uveďme jeden z typických problémov vyplývajúci zo súčasného systému objemových limitov na výkony:

  1. Neprioritné zdravotnícke zariadenie (napr. menšia nemocnica) môže v situácii, ak by ošetrenie pacienta malo presiahnúť stanovený limit zo strany OEP poslať pacienta do koncovej nemocnice;

  2. Koncová nemocnica je povinná prijať každého pacienta na 24-hodinové pozorovanie a nesmie ho nikam inam preložiť;

  3. Takto môžu koncové nemocnice veľmi rýchlo vyčerpať svoje limity na objem zdravotnej starostlivosť, tieto náklady im nie sú uhradené poistným fondom, čo vedie k rýchlemu nárastu dlhov dotknutých nemocníc.

Straty nemocníc spôsobené zlyhávaním systému limitov na objemy výkonov dosiahli v roku 2007 viac ako € 240 miliónov (60 miliárd HUF). Pre porovnanie, ide o sumu zodpovedajúcu výške mesačnej úhrady nemocniciam zo strany OEP..

Toto je jeden z dôvodov pre obchodovanie s limitmi na objem výkonov. Tie zdravotnícke zariadenia, ktoré nevyčerpajú svoj limit, sa obávajú, že ak sa na to príde, limit im bude znížený. Často však ide o prechodný jav: napr. menej operácií z dôvodu výpadkov pracovnej sily alebo jednoducho do zariadenia v danom období príde menej pacientov; výsledkom je nevyužitá kapacita objemu výkonov. Obchodovanie s limitmi prináša benefity obom stranám: menšie, neprioritné zariadenia miernia hrozbu zníženia limitov ich predávaním zvyčajne väčším koncovým zariadeniam, ktoré tým minimalizujú svoje straty. Manažéri nemocníc odhadujú, že cena limitov na „čiernom trhu“ je 20 až 30 % z čiastky, ktorú platí OEP.

Maďarská vláda sa nedávno pokúsila pomôcť nemocniciam s deficitom z limitov na objem výkonov tým že im poskytla € 15,2 milióna (3,8 miliardy HUF) z úspor OEP, ktoré mali byť použité v auguste a septembri tohto roka. Aj napriek tomu, že Asociácia nemocníc vyhlásila, že peniaze boli rozdelené na základe objektívnych kritérií, vyskytli sa prípady, keď boli nemocniciam s rovnakým počtom postelí pridelené rôzne sumy pomoci. Dotknuté nemocnice by radi tlmočili svoje názory tvorcom zdravotnej politiky, aby sa v budúcnosti dosiahla lepšia alokácia zdrojov. Mali by byť pritom brané do úvahy faktory ako úmrtnosť, počet prijatých akútnych pacientov, počet mimorajónnych pacientov, počet pacientov preložených do iných zariadení a pod.

Existuje aj ďalší dôvod spochybňujúci použitie prebytku OEP. Medzi expertmi sa šíri informácia, že fond národného poistenia si ponechá sumu € 200 – 240 miliónov (50 – 60 miliárd HUF), hoci premiér Ferenc Gyurcsány deklaroval, že úspory budú smieť byť použité výhradne v zdravotníckom sektore.

Graf 1: Hospodárenie Fondu zdravotného poistenia (OEP) v mil. HUF

* – údaje za 2008 k augustu 2008

Zdroj: autor

Maďarský zdravotný sektor môže ešte očakávať dodatočnú pomoc od vlády v rámci programu „Istota a Partnerstvo“. Minister zdravotníctva Tamás Székely v rôznych interview a konferenčných prednáškach povedal, že sa bude zasadzovať za podporu vo výške € 60-80 miliónov (15-20 miliárd HUF) na realizáciu 2-ročného zdravotníckeho programu. Debata o tomto programe by mala byť už čoskoro v parlamente.

Vysokú prioritu by mali získať zdravotné programy pre obyvateľov, mal by byť vyvinutý attendance system, mala by prebehnúť transformácia poistenia a na riešenie čakajú aj problémy s ľudskými zdrojmi. István Éger, prezident Maďarskej lekárskej komory, si však myslí, že suma vyčlenená na riešenie katastrofálnej (predovšetkým finančnej) situácie v personálnej oblasti maďarského zdravotníckeho sektora, nie je dostatočná. v rozhlasovom interview dodal, že hoci minister zdravotníctva podnikol kroky pre vyššie tempo rastu miezd zdravotníkov v porovnaní s priemerným celkovým rastom vo verejnom sektore, ale jeho snaha bola nedostatočná. Rast totiž zrejme nedosiahne hodnotu 10 %. Iba dlhodobý kariérny model by mohol byť schopný udržať lekárov ostať pracovať v Maďarsku. Problémom je aj to, že navrhnutý koncept neposkytuje primerané riešenia pre odpisy a nezaoberá sa korupciou.

Makroekonomická situácia ukazuje plány týkajúce sa zdravotníckeho sektora v novom svetle. Na jednej strane je tu neistota vyplývajúca z aktuálnej politickej situácie, ktorá významne ovplyvňuje makroekonomické očakávania.Na strane druhej, očakávania inflácie ostávajú pre tento rok pomerne vysoké: priemer očakávaní deviatich veľkých investičných a analytistických domov v Londýne bol 6,48 %. Zvrátenie tohto inflačného procesu bude predstavovať pre Maďarsko ťažký boj.

Tretím komponentom makroekonomickej situácie je sila maďarskej meny. Je známe, že kurz HUF/EUR bol v poslednom období pomerne nízky, tento stav je však udržateľný len pri stabilnom rozpočte, čo znamená, že deficit by sa nemal prehlbovať. Aktuálne postoje vlády v súvislosti s programom znižovanie daní majú nepriaznivý vplyv na očakávania trhu. Podľa poslednej analýzy Standard&Poor’s, samotný smer daňových zmien sa zdá byť správny, avšak je ťažko uveriteľné, že odporúčané daňové škrty by mohli byť vykryté „vyčistením“ ekonomiky. Cieľová suma € 4,8 miliardy (1 200 miliárd HUF) je jednoducho príliš vysoká.

Z uvedeného sa zdá, že ide o začarovaný kruh: trh by omnoho viac ocenil odloženie alebo úplne zrušenie opatrení na znižovanie daní, avšak na druhej strane by to pravdepodobne viedlo k rezignácii premiéra Ferenca Gyurcsányho, čo by definitívne vyústilo do politickej krízy. Analýzy BNP Paribas ukazujú, že pravdepodobnosť výskytu dvoch zlých scenárov, ako napríklad neudržaný rozpočet a skoré voľby, je nízka, avšak môže sa stať, že premiér rezignuje.

V neposlednom rade sa zdá, že svetová hospodárska kríza zmení všetko vrátane zdravotnej politiky. 9. októbra oznámil minister financií János Veres, „že z dôvodu aktuálnej svetovej ekonomickej krízy by mali byť prepočítané budúcoročné makroekonomické predpoklady, ktoré boli bázou vytvárania štátneho rozpočtu.“ Ministerstvo financií predpovedá už len 3%-ný rast. Experti diskutujú o modifikácii štátneho rozpočtu už dlhú chvíľu, avšak premiér zdôraznil, že rozpočet ostane bez zmeny a modifikovať sa budú „iba“ makroekonomické ukazovatele.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia