Zdravotníctvo v roku 2008

sobota, 10. január 2009, 13:00

Aké bolo zdravotníctvo v roku 2008? Podľa 48 % verejnosti sa situácia v zdravotníctve od parlamentných volieb zhoršila, podľa 35 % sa nezmenila a iba podľa 15 % sa zlepšila. Vyplýva to z novembrového prieskumu Inštitútu pre verejné otázky.

Zrušenie poplatkov dokázalo síce vytvoriť ilúziu riešenia situácie v zdravotníctva, ale len dočasne. S rastom zdrojov rastú súčasne aj dlhy štátnych nemocníc. Od júna 2006 do júna 2008 vzrástol dlh štátnych nemocníc z 2,9 mld. Sk na 5,9 mld. Sk, pričom zdravotníctvo malo v roku 2006 k dispozícií 81,2 mld. Sk a v roku 2008 dokonca 98,4 mld. Sk.

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa vplyvom zavedenia výmenných lístkov zhoršila. Pacienti sú nútení stráviť viac času v čakárňach a zbytočne cestovať k všeobecnému lekárovi pred návštevou špecialistu. Text ako i prevedenie mnohých výmenných lístkov potvrdzuje, že ich zavedenie nie je nadbytočnou byrokraciou pre pacienta, ale i pre lekárov.

Dostupnosť bola ovplyvnená aj redukciou limitov a zmlúv na nákup lôžkovej starostlivosti zo strany VšZP a ZP Dôvera od júla 2008. Selektívny kontrakting je podľa nás správny krok – mal by však byť podopretý dôslednou argumentáciou. Kým ZP Dôvera prezentovala rebríček hodnotenia zariadení na základe definovaných kritérií, VšZP postupovala jednoduchším spôsobom – redukcia limitov a zmlúv sa týkala výlučne neštátnych a súkromných zariadení. Potenciál geograficky spravodlivejšej redukcie kapacít znemožňuje predovšetkým súčasné nastavenie minimálnej siete. V nej sú jednoznačne prioritizované štátne zariadenia a tak aj súkromné poisťovne musia povinne nakupovať drahšie v štátnych zariadeniach ako by mohli v neštátnych alebo súkromných nemocniciach.

Rušný rok zažili aj poistenci EZP potom, ako akcionár EZP oznámil vstup do likvidácie v máji 2008. Veľmi nešťastne v celej kauze vystupoval Úrad pre dohľad, ktorý najprv reagoval veľmi pomaly, keď na EZP neuvalil nútenú správu. Následne komplikoval celý proces prevodu poistného kmeňa, aby ho nakoniec bezodplatne odviedol na Spoločnú ZP. Úrad tým pripravil poskytovateľov, ktorým EZP dlžila o niekoľko desiatok miliónov korún.

Distributéri liekov mali ťažký rok – od začiatku roka začala platiť degresívna marža, ktorej zavedenie považujeme za doteraz najlepší krok novej vlády v zdravotníctve. Na záver roka sa im však podarilo potvrdiť svoju ziskovú orientáciu. Zisk distributérov novému ministrovi nevadí, avšak zdravotné poisťovne sú podľa neho iný prípad, aj keď na začiatku svojho mandátu ich zisk pripúšťal.

Vláda svojimi návrhmi aj naďalej pokračovala v pláne vyháňania súkromných zdravotných poisťovní z verejného zdravotného poistenia. Návrh schvaľovania ich rozpočtov kritizovalo aj MF SR a nakoniec bude vláda ich rozpočty len brať na vedomie bez možnosti akéhokoľvek zásahu. Akcionári dvoch zdravotných poisťovní (Dôvera, Union) potvrdili svoje odhodlanie súdiť sa so Slovenskom na arbitrážnom súde ohľadom ohrozenia ich investícií. Stalo sa tak na základe zákona z roku 2007, ktorý všetky zdravotné poisťovne núti od roku 2008 použiť kladný hospodársky výsledok na nákup zdravotnej starostlivosti.

Príchod nového ministra Richarda Rašiho síce neposilnil slabú pozíciu ministra v rezorte, avšak konečne sa dokončili viaceré technické normy ako indikátory kvality a materiálne a personálne štandardy pre poskytovateľov.

Degresívna marža a plošné zníženie cien liekov o 7,4 % v dôsledku posilňovania koruny voči euru boli kľúčovými opatreniami na stabilizáciu rastu výdavkov na lieky – predpokladáme, že v roku 2008 budú lieky rásť do 5 %. O to viac rástli zdroje do nemocníc. Kým v roku 2006 to bolo len 18,8 mld. Sk, tak v roku 2008 to bolo už 26,3 mld. Sk. Medziročne tak rástli o 20 %.

Víťazom roka sú zdravotníci v štátnych nemocniciach. Ich platy už druhý rok rastú dvojciferne a najrýchlejšie v rámci celej ekonomiky. Dnes už pamätná Valentovičova veta, že „ak odrátame to, čo sa vynaložilo na platy, tak možno s prekvapením zistíme, že dlh nám vôbec nerastie, okrem dlhu, čo nám vytvárajú platy“ len konštatuje, kde všetky dodatočné zdroje štátnych nemocníc skončili. Za viac zdrojov tak pacienti nedostali nič navyše. Teda okrem rastúcich dlhov.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia