Vláda: Bratislave stačí o 640 lekárov menej

nedeľa, 08. február 2009, 15:23

Vláda nemá Bratislavu asi veľmi v láske. Ľuďom bývajúcim, pracujúcim a študujúcim v bratislavskom kraji sa znížila istota, že budú mať dostupnú zdravotnú starostlivosť hradenú zo zdravotného poistenia. Môže za to nová minimálna sieť poskytovateľov, ktorú tesne pred Vianocami schválila vláda. Podľa doterajšej normy, prijatej ešte Dzurindovým kabinetom, malo v ambulanciách bratislavského kraja pôsobiť najmenej 1 671 lekárov.

Od januára tohto roku stačí Bratislavčanom podľa vlády len 1 024 lekárov. To je pokles o takmer 40 %.

Minimálna sieť ustanovuje, s koľkými lekármi v jednotlivých špecializáciách musia poisťovne v príslušnom kraji uzatvoriť zmluvy. Ministerstvo zdravotníctva sa touto reguláciou snaží dosiahnuť, aby bola zdravotná starostlivosť dostupná.

Normatívy pre ambulantnú sféru, o ktorých je reč, sa teraz prehodnocovali po prvý raz od čias Rudolfa Zajaca. Výsledkom prehodnocovania je, že v minimálnej sieti sa až o 20 % znižuje počet lekárov prvého kontaktu (všeobecný lekár, gynekológ, zubný lekár). A to je priemer pre celé Slovensko. V bratislavskom kraji je redukcia ešte väčšia: až o 40 % lekárov prvého kontaktu. Okrem toho sa minimálna sieť pre Bratislavu redukuje aj o lekárov-špecialistov v minimálnej sieti. V niektorých odbornostiach dokonca dramaticky (viď Tabuľka, na konci článku). Internisti, chirurgovia, neurológovia, ortopédi, psychiatri, psychológovia, očiari, alergológovia ako aj ďalšie odbornosti sa tak môžu stať menej dostupnými než doteraz.

Je pravdou, že v Bratislave sa sústreďujú nielen lôžkové, ale i ambulantné kapacity. V porovnaní so zvyškom Slovenska je tu sieť ambulancií najhustejšia. Výsledkom je zvýšená spotreba zdravotnej starostlivosti, zrejme i na úkor efektívnosti a spravodlivosti voči ostatným regiónom.

Na druhej strane, bratislavský kraj a osobitne Bratislava predstavujú pulzujúce srdce krajiny, v ktorom sa denne pohybujú desaťtisíce prechodných obyvateľov. Študenti, ľudia dochádzajúci za prácou, turisti – tí všetci predstavujú pre hlavné mesto (okrem iného) aj zvýšený dopyt po zdravotnej starostlivosti. Nová minimálna sieť to však nezohľadňuje. Navrhované kapacity zodpovedajú počtu obyvateľov s trvalým pobytom v bratislavskom kraji. S „cezpoľnými“ sa nepočíta.

„Mieru migrácie je ťažko vyjadriť, nakoľko nevieme vyjadriť jej mieru nielen pre Bratislavský samosprávny kraj, ale aj pre iné kraje kde je vyššia migrácia obyvateľstva,“ reagovalo ministerstvo zdravotníctva. Námietky kraja i Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zamietlo.

Áno, čítate správne. Meranie migrácie považujú na ministerstve za ťažké a nevedia, ako na to. A tak migráciu radšej vôbec neberú do úvahy. Rovnako nezohľadňujú ani regionálne odchýlky v zdravotných potrebách. Napríklad v regióne s najnižším výskytom cukrovky (prešovský kraj) bude najviac diabetológov – lebo kapacity sa plánovali na základe počtu obyvateľov, nie výskytu ochorenia.

Čo spôsobí nová minimálna sieť? Všeobecných lekárov sa zmena zrejme nedotkne. Naďalej zostáva v platnosti pravidlo, že každý všeobecný lekár má nárok na zmluvu s každou poisťovňou, o ktorej poistencov sa stará. Ostatní ambulantní lekári však zrejme onedlho zažijú krušné chvíle pri uzatváraní zmlúv na ďalší rok. Poisťovne s nimi nemusia na ďalšie obdobie predĺžiť zmluvný vzťah.

Ak by zdravotné poisťovne znížili počet zazmluvnených lekárov, predĺži sa čakanie na termín u lekára. Pre časť pacientov to môže znamenať rezignáciu na verejný zdravotný systém a uprednostnia ošetrenie u nezmluvného lekára za hotovostnú platbu. Paradoxne tak regulátor dosiahne pravý opak zamýšľaného. Nová minimálna sieť by tak zhoršila dostupnosť zdravotnej starostlivosti v Bratislave. Keďže vládne slobodná voľba lekára, zníženie počtu zmluvných lekárov by sa dotklo v rovnakej miere trvalých obyvateľov Bratislavy ako aj tých, ktorí sa v tomto regióne zdržiavajú prechodne.

Protiváhu tomuto nebezpečenstvu tvorí konkurencia zdravotných poisťovní. Jedným z cieľov zdravotného systému je spokojnosť občana. Poistenec „hlasuje“ nohami: ak je nespokojný, odchádza ku konkurencii. Ak by si niektorá poisťovňa osvojila názor ministerstva, že bratislavskému kraju stačí 1 024 ambulantných lekárov a s ostatnými by neuzavrela zmluvu, mohla by prísť o svojich poistencov a tým pádom i o peniaze. Predsa len, bratislavskí spotrebitelia sú už dostatočne zhýčkaní konkurenčným prostredím na to, aby sa prispôsobovali úradníckým vrtochom.

článok bol publikovaný v dvojtýždenníku ISTROPOLITAN č. 2/2009

Tabuľka: Porovnanie minimálnej siete pre bratislavský kraj, vybrané odbory

Odbor Zajacova minimálna siet (do r. 2008) Rašiho minimálna siet (od r. 2009) Rozdiel

počet lekárskych miest počet lekárskych miest % počet lekárskych miest
stomatológia 374,4 231,1 -38,3% -143,3
gynekológia 195,9 79,7 -59,3% -116,2
všeobecný lekár pre dospelých 267,2 204,5 -23,5% -62,7
všeobecný lekár pre deti a dorast 123,3 66,0 -46,5% -57,3
vnútorné lekárstvo 78,2 37,1 -52,5% -41,1
psychiatria 56,4 29,5 -47,7% -26,9
chirurgia 53,4 28,4 -46,8% -25,0
klinická psychológia 35,8 18,0 -49,7% -17,8
očné lekárstvo 50,4 32,8 -35,0% -17,6
kožné lekárstvo 42,5 25,1 -40,9% -17,4
klinická imunológia a alergológia 31,0 15,1 -51,2% -15,9
otorinolaryngológia 37,1 22,8 -38,5% -14,3
ortopédia 31,4 17,8 -43,4% -13,6
neurológia 41,1 28,7 -30,2% -12,4
kardiológia 30,1 19,1 -36,5% -11,0
klinická logopédia 21,5 13,3 -38,2% -8,2
klinická onkológia 21,6 15,0 -30,7% -6,6
urológia 19,0 12,8 -32,8% -6,2
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 7,6 14,2 +86,6% 6,6

Zdroj: nariadenie vlády o minimálnej sieti, kalkulácie: autor, 2009

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia