Diagnostic Cost Group (DCG)

štvrtok, 13. august 2009, 4:32

Diagnostic cost group ( DCG) je nástroj oceňovania rizika podľa nákladových skupín založených na diagnózach. Používa sa na kompenzáciu rizikovej štruktúry poistencov. Oproti PCG má výhodu, že zachytáva skupinu pacientov v nemocničnej starostlivosti, na druhej strane, jeho zraniteľnosťou je závislosť od spoľahlivých dát (pozri tiež predikčná sila).

DCG v USA

DCG sa v Spojených štátoch použíáva v kombinácii s modelom Hierarchical Coexisting Condition (HCC), ktorý zohľadňuje súčasne viacero koexistujúcich diagnóz.

HCC/DCG model používa na predikovanie budúcich nákladov 24 skupín vek/pohlavie, váhu v systéme Medicaid, stupeň postihnutia/choroby pre ľudí starších ako 65 rokov a 101 HCC diagnostických kategórií (88 z 189 nie je využitých). Kategórie zdravotného stavu sú určené na základe trojstupňového sita, kde sa z viac ako 15 000 diagnóz podľa ICD-9 vytvorí 804 diagnostických skupín a následne 189 kategórií zdravotného stavu. Model zároveň dodatočne zvyšuje platby pre 9 diagnostických kategórií pri určitých podmienkach a pre špeciálnych 6 kombinácií diagnóz. Kým modely založené na prediktoroch ako vek a pohlavie majú dokážu predpovedať 1 až 2% variability budúcich nákladov, tak DCG/HCC až 11,2%.

Výsledky štúdie (Pope et al) dokumentujú prevahu predikčnej sily modelu DCG/HCC nad demografickými prediktormi pri predpovedaní budúcich nákladov pri rôznych diagnózach. Pri porovnaní predpovedaných a skutočných nákladov dosahujú náklady predpovedané modelom DCG/HCC 92 až 104% skutočných nákladov.

DCG v Holandsku

DCG bol zaradený medzi prediktory v holandskom systéme zdravotného poistenia v roku 2004, ako doplnenie modelu PCG. Koncept vychádza z predpokladu, že pacient, ktorý bol v danom roku hospitalizovaný z dôvodu nejakého vážneho ochorenia, bude mať v nasledovných rokoch pravdepodobne vyššie priemerné náklady na zdravotnú starostlivosť. DCG je zoznam skupín diagnóz, ktoré sú určené na základe ICD-9 kódov hospitalizovaných pacientov. Tieto údaje poskytuje Holandský národný zdravotný register. Na to aby bol pacient zaradený do príslušnej DCG skupiny musí byť hospitalizovaný minimálne 3 dni s diagnózou obsiahnutou v DCG. Výška kompenzačných príspevkov by mala byť určená na základe variability nemocničných nákladov. To by malo znížiť výšku príspevku poisťovniam a súčasne na nich čiastočne presunúť finančné riziko. V súčasnosti existuje 13 DCG skupín, do ktorých patrí približne 2,2% obyvateľstva.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia