Predikčná sila

štvrtok, 13. august 2009, 6:30

Predikčná sila (štatistická hodnota R2) určuje podiel celkovej variability nákladov, ktorú môže vysvetliť daný prediktor. Čím viac sa hodnota R2 blíži k 1, tým je predikčná sila nástroja lepšia. Ak sa napr. R2 rovná 0,05 znamená to, že daný nástroj vyjadruje len 5 % z možnej variability nákladov na zdravotnú starostlivosť v budúcnosti v danej populácii.

Predikčná sila sa hodnotí pri nástrojoch oceňovania rizikakompenzácii rizikovej štruktúry poistencov. Najčastejšie používaný nástroj prerozdelenia – demografické údaje (vek, pohlavie, rodinný stav, bydlisko) – má veľmi nízku predikčnú schopnosť. V priemere síce platí, že výška nákladov na zdravotnú starostlivosť rastie s vekom, alebo sa viaže na konkrétnu lokalitu, vysvetľuje však nie viac ako 2% variability nákladov na zdravotnú starostlivosť. Na druhej strane, tento nástroj je jednoducho administrovateľný, rezistentný voči manipulácií a neposkytuje žiadne motivácie pre nepotrebnú zdravotnú starostlivosť.

Podľa výsledkov štúdie IGES má najlepšiu predikčnú schopnosť model kombinujúci spotrebu liekov (viď PCG) a kategóriu zdravotného stavu na základe lôžkovej starostlivosti (R2=24%). Predikčná sila na diagnostických modeloch (viď DCG) je okolo 10-14% (americký systém Medicaid uvádza prediktívnu silu 19-22%).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia