Generický liek

štvrtok, 13. august 2009, 19:39

Generický liek je liek, ktorý je distribuovaný bez patentovej ochrany. Generický liek musí mať zhodný obsah a množstvo účinnej látky, zhodný profil bezpečnosti a účinnosti ako mal originálny liek. Môže sa od neho líšiť kvalitatívnym alebo kvantitatívnym obsahom pomocných látok a môže mať aj odlišnú liekovú formu.

V roku 2008 Komisia EÚ začala vyšetrovanie možného protisúťažného prostredia vo farmaceutickom sektore, ktoré uzatvorila záverečnou správou v júli 2009. Hlavnými závermi vyšetrovania sú:

  • Príliš dlho trvá, kým sa generické lieky dostanú na trh
    Spotrebitelia po vypršaní platnosti patentov značkových liekov čakajú v priemere 7 mesiacov na príchod lacnejších generických liekov na trh. Jedným z dôvodov je, že výrobcovia využívajú rôzne techniky, aby predĺžili komerčný život svojich liekov. V momente, keď sú značkové lieky vystavené konkurencii zo strany generických, ceny klesajú a lieky sa stávajú dostupné pre väčší počet pacientov. Pokles cien môže byť významný. Na vzorke liekov sme vypočítali, že bolo možné dosiahnuť dodatočné úspory vo výške 20 % v prípade, že by generické verzie boli dostupné na trhu okamžite po uplynutí platnosti prvotného patentu.

  • Na trh sa dostáva menej inovatívnych liekov
    K tomuto stavu pravdepodobne svojím konaním prispievajú niektoré farmaceutické spoločnosti. Prebieha monitorovanie na účely zistenia všetkých faktorov, ktoré prispievajú k poklesu inovácií.

  • Na úrovni EÚ je nevyhnutná existencia patentového systému a systému riešenia patentových sporov
    Povedie to k zníženiu nákladov a zlepšeniu efektívnosti v prospech občanov a výrobcov liekov.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia