Návrh zmien v procese kategorizácie

nedeľa, 26. september 2010, 2:54

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Návrhované zmeny sa týkajú procesu kategorizácie liečiv. Ministerstvu zdravotníctva poskytla pri príprave novely vecnú aj technickú asistenciu Angelika Szalayová, partnerka HPI.

Návrh novely zákona č. 577/2004 Z. z. má za cieľ zvýšiť transparentnosť procesu kategorizácie liečiv a zjednodušiť podávanie žiadostí do kategorizácie, ako aj ich spracovanie a rozhodovanie o nich v súlade so správnym poriadkom. Zvyšuje elektronizáciu procesu kategorizácie liečiv a dostupnosť informácií pre širokú verejnosť na internetovej stránke ministerstva zdravotníctva.

Návrh zároveň zavádza inštitút dočasnej úhrady liekov a ich následné povinné prehodnotenie po získaní dostatku údajov o používaní liekov v klinickej praxi. Zavádza aj povinnosť pre ministerstvo zdravotníctva pravidelne (aspoň raz za 2 roky) prehodnotiť všetky kategorizované lieky.

Návrh zákona tiež rieši existujúce problémy s možnými výpadkami liekov s najnižšími doplatkami na trhu tým, že vyžaduje od držiteľov rozhodnutia o registrácii lieku zabezpečiť dostupnosť takýchto liekov v definovanom množstve v deň účinnosti opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne hradených alebo čiastočne hradených z verejného zdravotného poistenia.

Ďalej sa mení regulácia úradného určenia cien liekov: cena výrobcu nesmie prekročiť druhú najnižšiu cenu v Európskej únii (dnes to je priemer šiestich najnižších cien v EÚ). Týmto opatrením budú patriť ceny liekov na Slovensku medzi najnižšie v EÚ.

Návrh umožňuje podanie žiadosti o kategorizáciu aj generickým liekom, ktorým ešte nebolo vydané rozhodnutie o registrácii lieku, takže proces registrácie a kategorizácie bude môcť prebiehať súčasne. Tým sa urýchli vstup lacnejších generických liekov na trh a znížia sa náklady na lieky pre zdravotné poisťovne aj pacientov. Umožnená má byť aj tzv. podmienená kategorizácia liečiva, pri ktorej sa riziko ohľadom nedostatku skúseností s novými liekmi prenáša na držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, ktorý sa zaručuje za kvalitu liekov.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia