Kategorizačná komisia

štvrtok, 21. jún 2012, 16:04

Kategorizačné komisie sú poradné orgány, ktoré predkladajú ministrovi písomné odporúčanie vo veciach kategorizácie, ktoré obsahuje odborné posúdenie veci s odôvodnením podľa určených odborných kritérií. Odborné odporúčanie sa vypracuje na základe názoru, na ktorom sa zhodol najvyšší počet zúčastnených členov poradného orgánu. 

Minister môže zriadiť
1. Kategorizačnú komisiu pre lieky,
2. Kategorizačnú komisiu pre zdravotnícke pomôcky,
3. Kategorizačnú komisiu pre špeciálne zdravotnícke materiály,
4. Kategorizačnú komisiu pre dietetické potraviny,

Každá z vyššie menovaných komisií má jedenásť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister tak, aby v jeho zložení boli zastúpení
a) traja členovia navrhnutí samosprávnymi stavovskými organizáciami alebo inými odbornými spoločnosťami,
b) piati členovia navrhnutí zdravotnými poisťovňami,
c) traja členovia navrhnutí ministerstvom.

Kategorizačné komisie bližšie špecifikuje zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia