štvrtok, 25. október 2007, 17:00

Zdravotné poisťovne dosiahli v prvom polroku 2007 kumulatívny zisk 948 mil. Sk. Až 92,3 % kladného hospodárskeho výsledku vytvorili štátne zdravotné poisťovne, z toho Spoločná zdravotná poisťovňa (SZP) dosiahla zisk na úrovni 853 mil. Sk.

štvrtok, 25. október 2007, 16:00

Podľa štúdie Medzinárodného menového fondu (autori Verhoeven, Gunnarson a Lugaresi), ktorá hodnotí zdravotný systém na Slovensku z pohľadu efektívnosti a reforiem, stále existuje priestor pre zvyšovanie finálnych cieľov bez zvyšovania objemu zdrojov. Nízka efektívnosť sa objavuje pri transformácií disponibilných vstupov na finálne ciele.

štvrtok, 25. október 2007, 15:00

Kritérium minimálnej miery platobnej schopnosti plnilo v prvom polroku 2007 všetkých šesť zdravotných poisťovní. Miera platobnej schopnosti sa však nevyvíjala u všetkých zdravotných poisťovní rovnako.

štvrtok, 25. október 2007, 14:00

Suma záväzkov zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni predstavovala ku koncu augusta 2007 1,25 mld. Sk (istina 1,19 mld. Sk a predpísané penále 55 mil. Sk). Od 1.1.2006 do 31.8.2007 stúpol dlh štátnych zdravotníckych zariadení z 450 mil. Sk na 814 mil. Sk (65,4 % z celkového záväzku).

štvrtok, 25. október 2007, 13:00

Systém zdravotného poistenia v USA je historicky odlišný od systémov v európskych štátoch. Spojene štáty americké sú totiž jednou z 3 krajín OECD, ktoré nemajú univerzálne zdravotne poistenie (Turecko a Mexiko sú ďalšie dve).

štvrtok, 25. október 2007, 12:00 a

Keďže nemeckú vládu tvorí široká ľavo-pravá koalícia medzi kresťanskými demokratmi kancelárky Angely Merkelovej a sociálnymi demokratmi, z dvoch svetonázorovo odlišných vízií o fungovaní zdravotníctva vznikol kompromis, ktorý je viac politickým než odborným riešením.

štvrtok, 25. október 2007, 11:00

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS vydal publikáciu „Zdravý zisk“.

Motto:

Zisk v zdravotníctve nepochádza z utrpenia druhých, ale z odstraňovania tohto utrpenia.

štvrtok, 25. október 2007, 11:00

Podiel výdavkov na zdravotníctvo na HDP v Nemecku – na rozdiel od iných vyspelých krajín – nestúpa, ale stagnuje v rozpätí 10,3 – 10,8 %. Prečo je Nemecko také úspešné pri kontrole výšky zdravotníckych výdavkov? Rozhovor s riaditeľom nemeckého inštitútu IGES prof. Bertramom Häusslerom.

štvrtok, 25. október 2007, 10:00

Spoločnosť Health Management Academy úspešne odštartovala prvý ročník vzdelávania pre lekárov a pre manažérov v zdravotníctve. Cieľom vzdelávania je vyplniť medzeru medzi pripravenosťou účastníkov pôsobiacich v systéme slovenského zdravotníctva a praktickými potrebami jeho fungovania. Projekt podporilo Združenie zdravotných poisťovní Slovenskej republiky a spoločnosti GlaxoSmithKline, Pfizer a Anasoft.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia