utorok, 31. júl 2007, 17:00

Podľa názoru hodnotiacej komisie 44 odborníkov bol druhý polrok 2006 z hľadiska reformnej atmosféry, resp. miery prínosu prijatých opatrení k sociálno-ekonomickému rozvoju krajiny najhorším obdobím od vzniku projektu HESO v roku 2000. Po prvýkrát v histórii projektu dosiahol HESO-Rating štvrťroka negatívne hodnoty.

utorok, 31. júl 2007, 16:00

Minister zdravotníctva Ivan Valentovič predložil v apríli tohto roku na rokovanie vlády „Správu o programe racionalizácie v systéme zdravotníctva SR“, ktorá sa okrem iného zaoberala výškou správnych výdavkov zdravotných poisťovní v roku 2006. Správne výdavky boli uvedené ako percentuálny podiel, z ministerského materiálu však nebolo jasné voči čomu sú správne výdavky porovnávané.

utorok, 31. júl 2007, 15:00

V minulom čísle newslettera (IntoBalance 06/2007) sme v úvodníku predstavili názor na potrebu zmeny nepoctivej a zavádzajúcej formulácie článku 40 Ústavy Slovenskej republiky a priniesli sme i návrhy takejto zmeny znenia. Do diskusie sa nám mailom prihlásil MUDr. Ladislav PETRIČKO, bývalý prezident Slovenskej lekárskej komory (1996 - 2000).

utorok, 31. júl 2007, 13:00

Keď na začiatku júna prezident Slovenskej lekárskej komory prof. Milan Dragula navštívil predsedu vlády Roberta Fica, odovzdal mu analýzu lôžkového fondu na Slovensku. Povedal, že ide o „najlepší materiál, aký videl”. Médiá tento dokument označili ako návrh na zrušenie dvadsiatich nemocníc, prezident komory však takúto interpretáciu považuje za skreslenú. O čom teda analýza vypovedá? Jej autorka MUDr. Mária VOLEKOVÁ udelila súhlas s publikovaním analýzy v našom newsletteri.

utorok, 31. júl 2007, 10:00

Spomedzi viacerých aktuálnych návrhov, ktoré sa týkajú zdravotníctva, je určite najnebezpečnejší ten, ktorý si popri debatách napríklad o rozsahu siete poskytovateľov všíma len málokto. Návrh novely zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania definitívne zastavuje transformáciu štátnych zdravotníckych zariadení na akciové spoločnosti.

Článok bol publikovaný v časopise .týždeň č. 31/2007.

piatok, 27. júl 2007, 12:08

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania návrh minimálnej siete lôžkových zariadení. Podľa Health Policy Institute je tento návrh - s výnimkou menného zoznamu 42 nemocníc - dobrým materiálom. Zoznam nemocníc s garantovanou zmluvou so zdravotnými poisťovňami navrhuje HPI z návrhu vypustiť.

pondelok, 09. júl 2007, 16:45

V nedeľu 1. júla 2007 bol v Budapešti podpísaný tretí dodatok ku koaličnej zmluve medzi MSZP (Ferenc Gyurcsány) a SZDSZ (Kóka János). Súčasťou dodatku je i balíček opatrení zameraný na zdravotníctvo, ktorý má tri časti: (1) zlepšovanie kvality, (2) transformáciu systému zdravotného poistenia a (3) kľúčové elementy modelu.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia