Mzdy v slovenskom zdravotníctve

piatok, 01. jún 2007, 12:00

Mzdy v slovenskom zdravotníctve zaostavajú za priemernými mzdami v národnom hospodárstve cca o 10 %. Z detailnejšieho rozboru miezd v sektore vyplýva, že medzi jednotlivými kategóriami pracovníkov existujú nezanedbateľné rozdiely (Graf 1).

Pokiaľ platy tzv. zdravotníckych zamestnancov dosahujú približne priemer ekonomiky, ich nezdravotnícki kolegovia zarábajú o 30 % menej. Najlepšie platenou profesiou v zdravotníctve sú lekári, s ohodnotením na úrovni dvojnásobku priemernej mzdy. Platy sestier sa naopak pohybujú na úrovni 85 % celonárodného priemeru.

Z hľadiska zriaďovateľskej pôsobnosti zarábajú najviac zamestnanci zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR (približne o 5 % viac ako je celosektorový priemer). Zamestnanci neziskových organizácií, ktorí majú z uvedeného hľadiska najnižšie mzdy, platovo zaostávajú za pracovníkmi v zariadeniach MZ SR o 14 %.


Graf 1: Porovnanie miezd v zdravotníctve a v národnom hospodárstve SR

Zdroj : Ministerstvo zdravotníctva SR

Poznámka: Do uvedenej štatistiky miezd nie sú zahrnuté údaje za súkromný sektor, keďže ich MZ SR nesleduje; údaje za rok 2006 vychádzajú z prognózy HPI na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom SR.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia