Koľko je finančne náročných poistencov?

štvrtok, 29. marec 2007, 11:00

Finančne náročnú zdravotnú starostlivosť navrhuje ministerstvo zdravotníctva zadefinovať ako starostlivosť, ktorej náklady presahujú 50-násobok priemerných nákladov na poistenca (v roku 2005 bol uvedený 50-násobok priemerných nákladov približne 730 000 Sk). Časť týchto nákladov sa má stať predmetom solidarity medzi zdravotnými poisťovňami.

V súvislosti s modelovaním dopadov navrhovanej legislatívnej zmeny som si od zdravotných poisťovní vypýtal údaje o počte poistencov, ktorých náklady v roku 2006 presiahli hranicu 500 000, 750 000 a 1 000 000 Sk.

Všeobecná zdravotná poisťovňa ešte nemá spracovaný rok 2006, preto mi mohli poskytnúť len údaje za rok 2005. Tie som indexoval celkovým rastom nákladov v sektore (13,5 %) a medziročnou zmenou počtu poistencov VšZP (2005/2006). Našťastie tieto prestupy poistencov nepredstavovali významný podiel (3 451 829 vs 3 405 317 poistencov). Priemerný rast nákladov v sektore však mohol výsledok ovplyvniť vo väčšej miere – rast nákladov na finančne náročnú liečbu mohol byť väčší než v prípade ostatnej zdravotnej starostlivosti. Dáta sú zhrnuté v Tabuľke 1. Najbližšie v súčasnosti navrhovanej hranici pre finančne náročnú liečbu zodpovedá hranica 750 000 Sk.

Rozdiely medzi poisťovňami sa líšia podľa zvolenej hranice – vo všetkých prípadoch však najvyššie počty finančne náročných poistencov vykazuje Spoločná zdravotná poisťovňa, ktorá má podľa indexov rizika pri prerozdelení poistný kmeň s najnižším rizikom (zdanlivo teda najzdravší) spomedzi všetkých zdravotných poisťovní.

Zohľadnenie finančne náročnej starostlivosti pri prerozdelení by podľa dát roku 2006 znamenalo presun medzi poisťovňami asi 25 miliónov Sk. Potvrdzuje sa teda, že kmene zdravotných poisťovní sú dostatočne robustné na to, aby sa vysporiadali s finančne náročnými rizikami ako náhodnými udalosťami. Takéto zaistenie pred sústredením rizík v niektorej zo zdravotných poisťovní nemá totiž slúžiť veľkým zdravotným poisťovniam, ale má podporiť vstup nových poisťovní na trh. Pri menšom kmeni ich totiž môže výrazne oslabiť už aj mierne zvýšená koncentrácia rizík. Ministerstvom zdravotníctva navrhované zaistenie odstraňuje túto bariéru vstupu na trh a preto ho podporujeme.

Uvedené dáta zároveň potvrdili odporúčanie Henriety Maďarovej a Petra Pažitného (Návrh novely poistného zákona: analýza, IntoBalance 2/2007) nezohľadňovať tieto riziká na mesačnej báze, ale vzhľadom na pomerne nízky objem presmerovaných zdrojov to postačuje raz ročne.

#TABULKA

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia