Mennú minimálnu sieť treba odmietnuť

štvrtok, 29. marec 2007, 10:00

Rezort zdravotníctva je pod silným štátnym vplyvom. Štát prevádzkuje najväčšie zdravotné poisťovne, najväčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ešte to aj sám kontroluje. Ak je šéf rezortu slabý hráč, rezort to hneď vycíti. A tak sa farmaceutická lobby teší z uvoľnenej liekovej politiky, obchodníci s ťažkou technikou si zasa podávajú kľučky v nemocniciach a reprezentanti zdravotníckej obce prichádzajú s nebezpečnými nápadmi.

Súčasný minister zdravotníctva je slabý minister. Svedčí o tom fakt, že dodnes nepredložil koncepciu, ako by malo zdravotníctvo vyzerať. Ku každej téme dlho zastával viacero názorov, „o ktorých je zatiaľ predbežné hovoriť.“ Nevie, či budeme mať jednu alebo viac poisťovní. Ak sa v parlamente prerokovávajú poslanecké novely zdravotníckych zákonov, minister o nich nevie a ani sa nezaujíma o ich dopady na sektor.

Ľudia, ktorí sa v Smere pred voľbami zaoberali zdravotníctvom, sú z Valentovičovho pôsobenia už dávnejšie sklamaní (viď napr. Valentovičovi sa rozpadá tím v denníku Pravda, 9. 12. 2006). Nedávna analýza lôžkového fondu len podčiarkla neudržateľnosť dlhšieho zotrvania ministra vo funkcii.

Slabosť ministra v kombinácii s chýbajúcou víziou dáva priestor iným na presadzovanie svojich individuálnych záujmov. Jednu z nich predstavila Asociácia súkromných lekárov – a patrí medzi potenciálne nebezpečné.

Doktor Ladislav Pásztor, šéf asociácie, navrhuje „urýchlene vypracovať minimálnu verejnú sieť poskytovateľov ambulantnej starostlivosti s uvedením konkrétneho mena fyzickej alebo právnickej osoby.“ Preložené do ľudskej reči: vláda má vydať menný zoznam ambulantných lekárov, s ktorými každá poisťovňa musí uzatvoriť zmluvu.

Kompetencia ministerstva rozhodovať o tom, ktorý z týchto lekárov má a ktorý nemá mať nárok na zmluvu so zdravotnými poisťovňami, bola zrušená pred dvoma rokmi. O tom, s kým uzatvorí zmluvu, už rozhoduje tá-ktorá poisťovňa na základe svojich vopred zverejnených kritérií. Rebríček poskytovateľov prehodnocuje podľa týchto kritérií kvality najmenej raz ročne.

Ak sa presadí myšlienka minimálnej siete ambulancií ako menného zoznamu, zásadne to poškodí možnosť konkurencie v zdravotníctve. Doplatia na to nielen pacienti, ale i samotní ambulantní lekári.

Postojom doktora Pásztora som sklamaný, hoci rozumiem jeho pohnútkam. Využíva príležitosť, ako pre svojich členov získať maximum dočasných výhod. Tí lekári, ktorí budú v takomto mennom zozname, majú istý job (a to bez ohľadu na výsledky, kvalitu a efektivitu svojej práce), tí ostatní majú smolu. Ambulancie si nebudú konkurovať a lekári v nich budú ordinovať, kým udržia pero v ruke. Mladí lekári budú môcť ďalej pokračovať vo svojom exode na Západ, pretože platy v nemocniciach sa zásadne zvyšovať nebudú (ministrove sľuby nie sú kryté zdrojmi v rozpočte) a ambulanciu si za takýchto podmienok neotvoria. Prakticky sa tak obmedzí vstup nového ambulantného lekára na trh.

Menný zoznam zmluvných lekárov vydávaných výkonnou mocou je priestorom náchylným na vznik korupcie. Keďže zoznam garantuje lekárovi zmluvy so všetkými poisťovňami, je veľkou motiváciou byť v ňom uvedený. O zaradení do zoznamu budú rozhodovať úradníci/politici. Riziko, že tento nástroj sa v rukách štátu dá ľahšie zneužiť ako správne použiť, by malo – vo vlastnom záujme – viesť samotných súkromných lekárov k odmietnutiu korporativistického návrhu doktora Pásztora.

Z pohľadu občanov je riziko, že nesprávne rozhodnutie vo výbere lekára urobí súčasne šesť konkurujúcich si poisťovní výrazne menšie než to, že nesprávne rozhodnutie urobí štátny úradník. Kým v prvom prípade sa vďaka konkurenčnému boju vytvárajú predpoklady pre skutočnú slobodu voľby lekára, v druhom prípade určia úradníci, kde sú hranice takejto slobody.

Kreslo ministra zdravotníctva patrí podľa koaličnej dohody Smeru. Je zodpovednosťou tejto strany, aby predstavila jasnú koncepciu rezortu a v zárodku zabránila myšlienkam, ktoré môžu kompromitovať kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

článok bol publikovaný na szalay.blog.sme.sk

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia