Nedodržateľná minimálna sieť

štvrtok, 29. marec 2007, 8:00

Minimálna sieť je dnes reálne nedodržateľná, norma je napísaná veľmi zle. Kapacity, ktoré predpisuje, sú nadsadené a v niektorých prípadoch ani nejestvujú. A to samozrejme odhliadam od zlých súčtov v riadkoch a stĺpcoch. Bez dobrej legislatívy nemá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou k dispozícii jeden zo základných nástrojov na výkon dohľadu nad zdravotnými poisťovňami a na druhej strane sa zdravotné poisťovne pohybujú v právne neistom prostredí.

Napriek publikovaniu analýzy o nedostatkoch nariadenia vlády o minimálnej sieti a viacnásobným upozorneniam zákonodarcu, že je nevyhnutné túto normu opraviť, žiadna zmena nariadenia sa zatiaľ neschválila. Návrh nového nariadenia, ktoré bývalý minister zdravotníctva Rudolf Zajac zanechal v agende svojmu nástupcovi, sa už na rokovanie vlády nedostal.

Tabuľka 1 predstavuje porovnanie platnej normy pre ústavnú zdravotnú starostlivosť (minimálne počty lôžok v jednotlivých samosprávnych krajoch) s vyznačením tých lôžok, ktorých celkový počet v samosprávnom kraji je nižší než predpisuje nariadenie. Porovnanie sa uskutočnilo voči počtom lôžok vykázaných Ministerstvu zdravotníctva SR pri mimoriadnom zisťovaní lôžkového fondu k 31. 10. 2006 v metodike NCZI. Ak v tejto metodike nie je vykazované napr. ani jedno lôžko klinickej farmakológie, usudzujem, že takéto lôžko na Slovensku nejestvuje. Pri porovnaní som zohľadnil rozdielne označenie oddelenia oproti zneniu nariadenia (napr. pľúcna chirurgia vs. hrudníková chirurgia, traumatológia vs. úrazová chirurgia, rádioterapia vs. radiačná onkológia)

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch uvádza v § 6 ods. 2:

„Ak je verejná sieť na príslušnom území menšia ako minimálna sieť, príslušný samosprávny kraj a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznámia do 90 dní od zistenia tejto skutočnosti zdravotnej poisťovni poskytovateľov na príslušnom území najmenej v rozsahu potrebnom na doplnenie minimálnej siete.“

VÚC a ani MZ SR si zrejme nesplnili svoju zákonnú povinnosť, keďže o dostupných ústavných kapacitách musia mať podľa predmetu svojej činnosti prehľad. V danom prípade však nie je potrebné rozširovať existujúce kapacity, ale opraviť nepoužiteľnú právnu normu.

#TABULKA

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia