Regulačné poplatky v Česku priniesli 10 miliárd Kč

streda, 25. marec 2009, 23:53

Za prvý rok fungovania sa regulačné poplatky v Česku osvedčili a do českého zdravotníctva priniesli celkovú úsporu desať miliárd korún. Päť miliárd sa vybralo na regulačných poplatkoch a ďalších päť miliárd predstavujú úspory vnútri systému (Tabuľka 1). Tieto zdroje zdravotné poisťovne použili na zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Základné prínosy regulačných poplatkov
Sprístupnenie pôvodne obmedzene dostupnej a nákladnej liečby pre vážne chorých
Zvýšenie dostupnosti účinnej a modernej liečby v špecializovaných centrách
Zvýšenie počtu operačných zákrokov
Skrátenie dlhých čakacích dôb
Navýšenie financovania záchrannej zdravotnej služby a rozšírenie počtu výjazdových stanovísk
Lekárska služba prvej pomoci prestala byť zneužívaná a využívajú ju len tí, ktorí pomoc naozaj potrebujú
Zvýšenie dostupnosti starostlivosti a zvýšenie komfortu pre pacientov

Očakávanie českého ministerstva zdravotníctva (MZČR) sa naplnilo: poplatky slúžia na lepšie využitie zdrojov verejného zdravotného poistenia a presmerovávajú peniaze od banalít k potrebnejším pacientom, informoval tlačový odbor MZ ČR. Zamedzili zbytočným návštevám u lekára. Počet návštev na pohotovosti kelsol o 36 %, u ambulantných špecialistov o 15 %, u ambulantných špecialistov v lôžkových zariadeniach o 19 %. Naplnil sa aj ďalší očakávaný efekt na liekovú politiku. Počet receptov klesol o 28 % a výdavky na lieky do 150 Kč poklesli o 19 % (Tabuľka 2).

„Vďaka regulačným poplatkom sa podarilo výrazne obmedziť plytvanie v zdravotníctve, ušetriť prostriedky za lacné lieky a presunúť ich na starostlivosť o ťažko chorých. V špecializovaných centrách, kde sa lieči rakovina, roztrúsená skleróza a ďalšie závažné choroby, bolo liečených o 40 % viac pacientov než v roku 2007, úhrada za lieky v špecializovaných centrách vzrástla o 47 %, počet operácií bedrových a kolenných náhrad vzrástol napr. vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni o 35 %. Zároveň pôsobia ako veľmi účinné protikrízové opatrenie,“ uvádza príklady prínosu regulačných poplatkov pre pacientov ministerka zdravotníctva Daniela Filipiová.

Dopad regulačných poplatkov na obmedzenie zbytočných návštev pohotovosti, ambulantných špecialistov a nadbytočné hospitalizačné dni v lôžkových zariadeniach je stabilný a trvalý. Taktiež v oblasti spotreby liekov trvá efekt zníženia výdavkov na lacné lieky ako napr. paralen alebo aspirín, ktorý umožnil zdravotným poisťovniam zlepšiť prístup k modernej liečbe v špecializovaných centrách.

„Ušetrené miliardy korún môžeme vďaka zmene správania nás všetkých presunúť na úhradu predtým nedostupnej a nákladnej liečby pre vážne chorých,“ pripomína Marek Šnajdr, prvý námestník ministerky zdravotníctva a dodáva: „S regulačnými poplatkami úzko súvisí aj ochranný limit, ktorý chráni predovšetkým chronicky chorých pacientov a pacientov trpiacich viacerými chorobami. Vďaka nemu sa výrazne znížili náklady na liečbu celkovo 18 700 poistencom. Napriek tomu, že poplatky sú nepopulárne, zásadným spôsobom zvýšili istotu občanom, že až budú sami alebo ich blízki vážne chorí, dostanú včas modernú a účinnú liečbu.“


Tabuľka 1: Celkový finančný dopad regulačných poplatkov v r. 2008

Vybrané regulačné poplatky Odhad úspory
Ambulantné služby 1 801 mil. Kč 1 250 mil. Kč
(ušetrených 4,15 mil. klinických vyšetrení)
Recepty v lekárňach 2 437 mil. Kč 3 630 mil. Kč
(zabránenie obvyklému 9%-nému nárastu nákladov)
Následná úspora 1 600 mil. Kč na strane pacientov
(zamedzenie rastu doplatkov – kompenzácia rastu cien vzhľadom na infláciu)
Pohotovosť 107 mil. Kč 0 mil. Kč
(ušetrených 400 tisíc návštev na pohotovosti)
Lôžkové služby 679 mil. Kč 165 mil. Kč
(205 tisíc ušetrených ošetrovacích dní)
Spolu 5 024 mil. Kč 5 045 mil. Kč

Zdroj: MZ ČR, 2009


Tabuľka 2: Zmena dopytu po zdravotníckych službách v r. 2008

Návštevy ambulantných špecialistov -15,32%
Návštevy ambulantných špecialistov v lôžkových zariadeniach -19,15%
Dispenzárne prehliadky 10,83%
Pohotovosť -36,07%
Výjazdy záchrannej služby 0,49%
Počet ošetrovacích dní v nemocniciach -1,37%
Počet hospitalizovaných v nemocniciach 3,18%
Počet ošetrovacích dní v zariadeniach následnej starostlivosti -3,75%
Počet hospitalizovaných v zariadeniach následnej starostlivosti 5,09%
Počet položiek na recepte -30,67%
Počet receptov -27,95%
Počet balení liekov -21,09%
Celková úhrada -3,48%

Zdroj: MZ ČR, 2009

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia