Zrušení poplatků v nemocnici a jeho dopady

nedeľa, 16. marec 2014, 0:59 a

Od 1. ledna 2014 už nejsou pacienti v České republice povinni platit tzv. regulační poplatek za poskytování lůžkové péče včetně péče lázeňské léčebně rehabilitační. Výše tohoto poplatku byla stanovena v zákoně č. 48/ 1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (§ 16a, 1 písm. f) na hodnotě 100 Kč. Poplatek musel být zrušen na základě nálezu Ústavního soudu ze dne 20. června 2013 (ÚS 36/11). Návrh na projednání této problematiky u Ústavního soudu podala 14. prosince 2011 skupina 51 poslanců (ČSSD), zastupovaná současným premiérem ČR Bohuslavem Sobotkou. Návrh se kromě navýšení regulačního poplatku za poskytování lůžkové zdravotní péče z 60 Kč na 100 Kč vztahoval také například k vymezení a úhradám ekonomicky náročnější varianty některých druhů zdravotní péče. Podle navrhovatelů se nejednalo o adekvátní a zdůvodnitelné navýšení regulačního poplatku. Ostatní poplatky, tedy ve výši 30 Kč za recept a návštěvu ambulantního lékaře a 90 Kč na pohotovosti, jsou pojištěnci poskytovatelům povinni platit i nadále.

Regulační poplatky za poskytování lůžkové péče

Regulační poplatky za poskytování lůžkové péče byly spolu s dalšími druhy regulační poplatků (30 Kč za recept, v té době za položku na receptu, 30 Kč za vyšetření u ambulantního lékaře, 90 Kč na pohotovosti) v ČR zavedeny od 1. ledna 2008 a měly zefektivnit využívání zdravotní péče. Od zavedení byla výše poplatku za poskytování lůžkové zdravotní péče 60 Kč, ale novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, došlo k 1. prosinci 2011 ke zvýšení poplatku za den strávený v lůžkovém zařízení na 100 Kč. Vláda ČR, potažmo Ministerstvo zdravotnictví ČR, toto navýšení odůvodnila ekonomickým propočtem výše denních nákladů na spotřebu u 10 % domácností s nejnižšími příjmy v ČR na jednoho obyvatele v roce 2010. Přitom se nezapočítávaly výdaje na bydlení, ale výdaje na potraviny a nápoje, na tabák, vodné a stočné, elektrickou energii, plyn a paliva, ambulantní zdravotní péči, pohonné hmoty a oleje, kulturní, rekreační a sportovní služby, na herny a loterie, na restaurace, kavárny a jídelny. Z takového výpočtu vyšla částka 99,74 Kč.  A právě k úhradě těchto „hotelových“ služeb měl poplatek sloužit.

 

Vliv regulačních poplatků na spotřebu zdravotní péče

Podle dostupných dat (např. Graf č. 1), můžeme vidět, že regulační poplatky svůj účel splnily. Především v prvním roce povinnosti vybírat regulační poplatky došlo k poklesu spotřeby zdravotnických služeb ve všech segmentech, kde byly zavedeny. Jak vidíme z grafu, právě u počtu ošetřovacích dnů v lůžkových zdravotnických zařízeních došlo k poklesu o přibližně 4,5 % mezi roky 2007 a 2008.

 

Tabuľka 1: Vývoj poplatků ve zdravotnictví

 

2008

2009

2010

2011

Index 2011/2010

Poplatky za recept

2 411 161

2 659 293

2 657 363

2 457 967

92,5

Poplatky za návštěvu lékaře

1 805 866

1 650 240

1 530 418

1 374 137

89,8

Poplatky za hospitalizaci

1 176 098

1 262 562

1 242 669

1 242 211

99,9

Poplatky za pohotovost

178 145

207 753

191 444

179 915

94,0

Celkem

5 571 270

5 779 848

5 621 894

5 254 230

93,5

Zdroj: Český statistický úřad

 

Graf 1: Spotřeba zdravotnických služeb 2007-2012

Graf (poklesu) spotreby zdravotných služieb

Zdroj: ÚZIS ČR, Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007-2012

 

Dopad zrušení regulačních poplatků v ambulancích a lůžkové péči

Zrušení regulačních poplatků v lůžkových zdravotnických zařízeních znamená pro zdravotnictví výpadek přibližně 2,1 mld. Kč za rok. Představitelé zdravotnických zařízení se vyjádřili, že tak přichází o 5,8 mil. Kč denně, tedy 175 mil. Kč za měsíc.

 

Tabulka 2: Příjem z poplatků a veřejného zdravotního pojištění dle typu poskytovatele

Typ poskytovatele

Příjem z poplatku za poskytování léčebné péče

Příjem z veřejného zdravotního pojištění

Podíl poplatku na příjmech nemocnice

Fakultní nemocnice

319 244 300 Kč

35 546 688 000 Kč

0,90%

Nemocnice

1 015 528 700 Kč

64 215 667 000 Kč

1,60%

Nemocnice následné péče

77 684 900 Kč

3 249 945 000 Kč

2,40%

Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN)

219 562 800 Kč

2 399 253 000 Kč

9,20%

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN)

14 152 300 Kč

292 177 000 Kč

4,80%

Psychiatrická léčebna

334 931 300 Kč

4 106 990 000 Kč

8,20%

Rehabilitační ústav

39 437 700 Kč

1 039 356 000 Kč

3,80%

Ostatní odborné léčebné ústavy

53 818 500 Kč

2 127 324 425 Kč

2,50%

Dětská psychiatrická léčebna

7 274 300 Kč

148 958 000 Kč

4,90%

Ostatní dětské odborné léčebné ústavy

11 739 400 Kč

464 032 115 Kč

2,50%

Hospic

9 666 900 Kč

145 886 000 Kč

6,60%

Další lůžkové zařízení

744 400 Kč

29 424 460 Kč

2,50%

 

2 103 785 500 Kč

113 765 701 000 Kč

1,80%

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

Hypoteticky se měla v březnu 2014 vrátit povinnost platit v lůžkových zařízeních alespoň 60 Kč regulační poplatek, který by už nehradili pacienti do 18 let, což by činilo cca. 1 mld. Kč pro zdravotnická zařízení (již bez poplatků za pacienty mladších 18 let). Nicméně nová vláda Bohuslava Sobotky tuto variantu zamítla a dokonce deklaruje ve svém programovém prohlášení zrušení regulačních poplatků v ambulancích a za recept od 1. ledna 2015. Zachován by měl být pouze poplatek za pohotovost. Taková situace znamená pro zdravotnictví, především pro zdravotnická zařízení, výpadek příjmů ve výši dalších 3,8 mld. Kč. Vláda proklamuje, že toto bude kompenzováno financemi ze státního rozpočtu (např. formou navýšení plateb za státní pojištěnce, odkupem nedobytných pohledávek zdravotních pojišťoven) a zohledněno v nové úhradové vyhlášce.  Na situaci zrušení regulačních poplatků už dokázal reagovat minulý ministr zdravotnictví Dr. Holcát tím, že ztrátu příjmů v segmentu lázní a ozdravoven kompenzoval zvýšenou úhradou za ošetřovací den ze zdravotního pojištění (navýšena o 100 Kč u dospělých a 200 Kč u dětí a dorostu) už v úhradové vyhlášce platné pro rok 2014.

Vycházíme-li z trendu, který je patrný v uvedeném grafu a bereme-li v potaz, že za pokles spotřeby mohly regulační poplatky, můžeme očekávat, že pokud dojde k jejich zrušení, bude růst spotřeba zdravotní péče v těchto segmentech, tedy v lécích na recept a v ambulancích. A co víc, budou v systému chybět necelé 4 mld. Kč. Vymizí sice marginální, ale další důležitý zdroj financování českého zdravotnictví (přímé platby pacientů). A vzhledem k tomu, že v předchozích letech se těžko hledaly zdroje, bude tento nesystémový zásah znamenat komplikace pro celý český zdravotní systém.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia