Sprievodca pôrodnicami 2017

streda, 26. júl 2017, 10:10

Health Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom www.rodinka.sk vyhodnotil najlepšie pôrodnice na Slovensku za uplynulý rok. Projekt Sprievodca pôrodnicami má tak za sebou už šiesty ročník.

Snahou Sprievodcu pôrodnicami je poskytnúť mamičkám komplexné informácie o slovenských pôrodniciach. Cieľom projektu je pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia svoje služby vylepšovať a prispôsobovať ich potrebám žien a ich detí.

Hodnotenie pôrodníc sa skladá z dvoch častí. HPI komunikuje s pôrodnicami, a hodnotí kvalitu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti na základe medicínskych indikátorov (Expertské hodnotenie). Portál rodinka.sk sa na portáli sprievodca-porodnicami.sk pýta mamičiek, ako hodnotia svoj pôrod a starostlivosť o ich bábätko (Hodnotenie mamičiek). Obe hodnotenia sa následne spájajú v Celkovom hodnotení.

Expertské hodnotenie

V roku 2016 na Slovensku bolo na Slovensku k dispozícii 53 pôrodníc, v ktorých sa narodilo 57 717 detí. Je to priemerne 1 089 pôrodov na jednu pôrodnicu. Počet pôrodov sa pohyboval od 316 v pôrodnici Snine až po 3 025 pôrodov v pôrodnici v Bratislave na Antolskej.

Zo všetkých slovenských pôrodníc sa do projektu tento rok nezapojila len jedna, pôrodnica v Revúcej.

Expertské hodnotenie sme rozdelili do štyroch kategórií, podľa úrovne neonatologickej starostlivosti pri pôrodnici. Zohľadnili sme tým odlišnú náročnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej v rôznych zdravotníckych zariadeniach.

Na Slovensku máme nemocnice so štyrmi stupňami neonatologickej starostlivosti (I, II, III, III+) – podľa vybavenosti a teda schopnosti tohto zariadenia poskytnúť potrebnú pomoc novorodencom.

Najvyššiu úroveň starostlivosti poskytujú perinatologické centrá (úroveň starostlivosti III+), ktorých poslaním je koncentrovať v príslušných regiónoch závažné prípady tehotenských a neonatálnych komplikácií s cieľom zvýšiť kvalitu starostlivosti o tehotnú ženu, rodičku, šestonedieľku a jej novorodenca. Na Slovensku je 6 perinatologických centier: UN Bratislava – Antolská, FNsP Nové Zámky, UN Martin, FNsP Banská Bystrica, FNsP Prešov a UNLP Košice – Trieda SNP.

Odborné parametre expertného hodnotenia Sprievodcu pôrodnicami boli vypracované v spolupráci so Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou SLS:

Parameter Celková váha Čiastkové podiely jednotlivých parametrov
Perinatálne ukazovatele 20 % Perinatálna úmrtnosť 50 %
Transport in utero – do centra 25 %
Transport in utero – prijatie matky 25 %
Materská morbidita 20 % Frekvencia cisárskych rezov 50 %
Percento epiziotómií 40 %
Peripartálne hysterektómie 10 %
Personálne zabezpečenie 20 %
Materiálno-technické vybavenie 20 % Pôrodnícke (CTG, USG, VEX/Forceps, krvné deriváty) 50 %
Novorodenecké (termolôžko, pulzný oximeter, a pod.) 50 %
Ostatné 20 % Počet pôrodov 30 %
PEDA 15 %
Voľba polohy/pôrodné lôžka 15 %
Bonding 20 %
Rooming 24 hod. 20 %

 

Najlepšie pôrodnice podľa úrovne neonatologickej starostlivosti oddelenia pri pôrodnici (tj. 4 prvé miesta v 4 rôznych typoch nemocníc):

Miesto Stupeň neonatologického oddelenia pri pôrodnici Pôrodnica Celkové hodnotenie

 (počet bodov zo 100)

1. I Sanatórium Koch, Bratislava 75,60
1. II LNsP Liptovský Mikuláš 72,22
1. III FN Trenčín 92,33
1. III+ UN Martin 88,85

 

 

Komu prospieva cisársky rez – matke či novorodencovi?

Hoci cisársky rez môže byť v indikovaných prípadoch životy zachraňujúci výkon, jeho nadužívanie je spojené so zvýšeným výskytom komplikácií pre matku ako aj dieťa. Pre matku predstavuje riziko komplikácií spojených s operáciou (poranenie orgánov, riziko infekcií, tromboembolizmus a pooperačných zrastov v brušnej dutine), komplikácií z anestézie, dlhšou rekonvalescenciou, ktorá môže narušiť kontakt matky s dieťaťom a takisto zvýšenie pravdepodobnosti závažných komplikácií každej ďalšej gravidity (abnormálnej placentácie a ruptúry maternice). Pre dieťa zvyšuje riziko respiračných komplikácií, ako aj pravdepodobnosť neskorších ochorení.

Existujú faktory, ktoré zvyšujú riziko pôrodu cisárskym rezom. Medzi ne patrí nízka povedomosť o rizikách cisárskeho rezu v populácii rodičiek, nesprávny (väčší) odhad veľkosti plodu na ultrazvuku, stres rodičky, voľný pohyb počas 1. doby pôrodnej, podpora druhou osobou, strata intimity počas pôrodu.

Úspechom analýz perinatologickej starostlivosti a sledovania parametrov hodnotenia je mierny pokles percenta cisárskych rezov na Slovensku v roku 2016. Percento cisárskych rezov sa dostalo pod hladinu 30 percent. „Zastavil sa tým negatívny trend, keď podiel cisárskych rezov stúpal. Najvyššiu hodnotu – 30,8 % – sme zaznamenali v roku 2013,“ hovorí doktorka Silvia Hnilicová, senior analytička HPI, ktorá zastrešuje odbornú stránku Sprievodcu pôrodnicami.

Najnižší počet cisárskych rezov bol v roku 2016 pôrodnici v Trenčíne (14,1 %), v Partizánskom (15,4%) a v Kežmarku (15,5 %). Keďže podiel cisárskych rezov môže byť vyšší v centrách koncentrujúcich patologickú graviditu, expertské hodnotenie zohľadňuje aj tento aspekt. „Nepriaznivé je, že máme 4 pôrodnice, ktoré vykazujú podiel cisárskych rezov nad 45 %, ,“ vraví doktorka Hnilicová. V pôrodnici v Nových Zámkoch tvorili cisárske rezy vlani dokonca 51,4 % pôrodov a v Topoľčanoch až 51,9 %. „Tieto hodnoty sú veľmi vysoké, keďže tieto pôrodnice majú viac cisárskych rezov ako prirodzených vaginálnych pôrodov,“ dodáva Hnilicová.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje za ideálny podiel cisárskych rezov v rozpätí 10 – 15 %. WHO pritom poukazuje na štúdie, podľa ktorých stúpajúci podiel cisárskych rezov až do 10 % znižuje materskú a novorodeneckú úmrtnosť, cisárske rezy nad odporúčanú hranicu nemajú ďalší vplyv na zlepšovanie mortality.

 

Hodnotenie mamičiek

Na portáli www.sprievodca-porodnicami.sk hodnotilo slovenské pôrodnice za posledný rok 3 404 mamičiek. Od začiatku projektu v roku 2011 nazbierala táto webová aplikácia viac ako 22 000 hlasovaní. Stránka projektu www.sprievodca-porodnicami.sk zaznamenala za posledný rok 150,000 návštevníkov a takmer 500,000 zobrazení.

Čo sa mamičiek v dotazníku pýtame?  

Tabuľka: Hodnotenie pôrodníc mamičkami a porovnanie tohto hodnotenia s predchádzajúcimi rokmi

Otázka Priemer

2016

Poradie

2016

Priemer

2015

Poradie

2015

Rozdiel

15/16

Rozdiel

11/16

1 Ako ste boli spokojná s poskytovanou predpôrodnou prípravou v pôrodnici? 64,00 12. 72,83 12. -8,83 -7,98
2 Ako ste boli spokojná so súkromím a dodržiavaním intimity počas pôrodu? 72,41 9. 81,50 9. -9,09 -6,46
3 Ako hodnotíte ochotu personálu načúvať a reagovať na individuálne potreby rodičky? 70,83 10. 80,07 10. -9,24 -5,12
4 Ako ste boli spokojná so správaním a podporou personálu počas pôrodu? 75,11 6. 84,71 5. -9,6 -6,92
5 Umožnila Vám pôrodnica prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode? 76,02 4. 90,54 1. -14,52 -13,59
6 Akou známkou by ste zhodnotili odbornosť zdravotníckeho tímu? 78,83 1. 89,11 2. -10,28 -10,17
7 Bola ste spokojná s vybavením pôrodného traktu? 77,19 2. 86,76 3. -9,57 -6,08
8 Aká bola podpora personálu po pôrode na oddelení šestonedelia? 75,22 5. 83,90 7. -8,68 -6,82
9 Ako by ste ohodnotili starostlivosť o bábätko? 76,43 3. 85,37 4. -8,94 -6,78
10 Ohodnoťte, prosím, podporu dojčenia. 67,33 11. 75,40 11. -8,07 -6,29
11 Bolo vám umožnené prvé priloženie bábätka na pôrodnej sále? 55,59 13. 69,57 13. -13,98 -4,26
12 Bolo vám umožnené byť s bábätkom cca prvé dve hodiny po pôrode ešte na pôrodnej sále? 40,20 14. 52,86 14. -12,66 1,36
13 Odporučili by ste túto pôrodnicu svojej najlepšej kamarátke? 73,70 8. 82,96 8. -9,26 -7,33
14 Išli by ste do tejto pôrodnice rodiť aj nabudúce? 74,33 7. 83,98 6. -9,65 -8,47

 

Najväčší počet bodov získali pôrodnice od mamičiek za:

  • odbornosť zdravotníckeho personálu (spokojnosť 78,8 %)
  • vybavenie pôrodných sál (77,2%)
  • a starostlivosť o bábätko, resp. prácu novorodeneckého oddelenia (76,4 %)

Najmenej bodov získali pôrodnice

  • v podpore skorého kontaktu medzi matkou a dieťaťom (55,6 % žien malo umožnené prvé priloženie na pôrodnej sále, 40,3 % žien bolo so svojim dieťaťom aj dve hodiny po pôrode)
  • v kvalite predpôrodnej prípravy (64 %)
  • v podpore dojčenia (67,3 %)

„Vidíme, že spokojnosť hodnotiacich matiek sa v roku 2016 znížila, čo zrejme odráža zvyšovanie náročnosti rodičiek na poskytované služby,“ hovorí Eva Pavlíková, spoluzakladateľka a šéfka portálu rodinka.sk.

 

Výsledok hodnotenia mamičiek:

Miesto Pôrodnica Hodnotenie
1. Sanatórium Koch, Bratislava 80%
2. Univerzitná nemocnica Martin 79%
3. Forlife, n.o. Komárno 78%

 

Najlepšie nemocnice v krajoch – v hodnotení mamičiek:

Kraj Pôrodnica Hodnotenie
BA Sanatórium KOCH 80 %
BB FNsP Brezno 74 %
KE Nemocnica Krompachy 77 %
NR Forlife n.o., Komárno 78 %
PO NsP Sv. Jakuba Bardejov 76 %
TN Fakultná nemocnica Trenčín 78 %
TT Fakultná nemocnica Trnava 76 %
ZA Univerzitná nemocnica Martin 79 %

 

Celkové hodnotenie

Výsledok celkového hodnotenia sme dosiahli spojením expertského hodnotenia s hodnotením mamičiek. Najviac bodov získala pôrodnica v Trenčíne, nasledovaná Martinom. Na treťom mieste sa zhodne umiestnili dve bratislavské pôrodnice – Antolská a Ružinov.

Trenčianska pôrodnica nadväzuje na svoje úspechy z predchádzajúcich ročníkov Sprievodcu pôrodnicami.

Najlepšie pôrodnice na Slovensku – celkové hodnotenie:

Miesto Pôrodnica Hodnotenie
1.  Fakultná nemocnica Trenčín 170,2
2. Univerzitná nemocnica Martin 168,0
3. Univerzitná nemocnica Bratislava  – Ružinov a Univerzitná nemocnica Bratislava – Antolská 159,0

 

Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch – v celkovom hodnotení:

Kraj Pôrodnica Hodnotenie
BA Univerzitná nemocnica Ružinov 159,0
BB FNsP F.D. Roosvelta Banská Bystrica 146,2
KE Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Trieda SNP Košice 148,8
NR FnSP Nové Zámky 139,2
PO FnSP J. A. Reimana Prešov 149,5
TN Fakultná nemocnica Trenčín 170,2
 TT Fakultná nemocnica Trnava 147,8
ZA Univerzitná nemocnica Martin 168,0

 

SPRIEVODCA PÔRODNICAMI

Projekt SPRIEVODCA PÔRODNICAMI prebieha kontinuálne od 10. 2. 2011. Vznikol na základe spolupráce medzi Stredoeurópskym inštitútom pre zdravotnú politiku Health Policy Institute a internetovým portálom www.rodinka.sk s mediálnou podporou časopisu Mama a ja, v ďalších ročníkoch bol podporený aj rádiom Jemné melódie,  grantmi Nadácie SPP, spoločnosti sanofi-aventis a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Partnerom Hodnotenia mamičiek pre rok 2017 je spoločnosť HERO.

Od vzniku www.sprievodca-porodnicami.sk sa mamičky vyjadrili k pacientskej spokojnosti viac ako 22 000-krát. Každé gynekologicko-pôrodnícke a novorodenecké oddelenie má na portáli vypracovaný profil na základe nimi poskytnutých údajov. Tento profil majú pôrodnice možnosť pravidelne aktualizovať.

HEALTH POLICY INSTITUTE (HPI) je think tank zaoberajúci sa zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy. HPI je občianskym združením. Venujeme sa analýzam, vzdelávaniu a neziskovým projektom v zdravotníctve.

PORTÁL RODINKA.SK je internetovým magazínom, ktorý sa už 17-ty rok venuje tehotenstvu, deťom, rodine, výchove, zdraviu a rodičovstvu. Návštevnosť presahuje 500 tisíc návštevníkov mesačne (Gemius).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia