pondelok, 06. apríl 2015, 14:55 a

V hodnotení európskych zdravotných systémov sa v 8. ročníku európskeho konzumentského indexu zdravotnej starostlivosti EHCI Slovensko umiestnilo za rok 2014 na 20. mieste z 36 hodnotených krajín.

nedeľa, 08. február 2015, 11:54
European Health Consumer Index – napriek niektorým metodickým výhradám a nedostatkom v dátach poskytuje – poskytuje v hrubých rysoch vizitku jednotlivých zdravotných systémov. A jasne odlišuje víťazov. Na prvom mieste je s veľkým náskokom opäť Holandsko, nasledované Švajčiarskom a Nórskom.
nedeľa, 02. február 2014, 23:00

V januári sme navštívili Holandsko. Na týždňovej študijnej ceste sme zisťovali detaily nastavenia tamojšieho zdravotného systému, ktorý je podľa rôznych medzinárodných porovnaní označovaný za najlepší v Európe, ak nie na svete.

piatok, 31. máj 2013, 10:30 , a

Vo viacerých členských krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sú poplatky za návštevu lekára a hospitalizáciu štandardnou súčasťou financovania zdravotného systému. Vo väčšine krajín sa ako hlavný dôvod uvádza snaha o dosiahnutiach vyššej efektivity sektoru a zníženie nákladov poskytovania zdravotnej starostlivosti.

streda, 01. február 2012, 23:23

V decembrovom newsletteri Zdravotná politika sme publikovali porovnanie výdavkov na zdravotníctvo na Slovensku s OECD a Holandskom v kontexte ekonomickej sily. V tomto porovnaní bol spoločným menovateľom HDP na hlavu v USD v PPP. Porovnanie vychádzalo z nesprávneho predpokladu, že použitie PPP v sebe implicitne obsahuje úpravu o infláciu. Prinášame preto porovnanie výdavkov na zdravotníctvo Slovenska a Holandska pri rešpektovaní stálych cien. (Závery sú však rovnaké.)

utorok, 14. jún 2011, 23:00

Tento článok sumarizuje základné princípy zdravotného poistenia v Holandsku.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia