pondelok, 26. jún 2006, 17:00
  • Maďarsko si vybralo cestu zvyšovania príjmov a zachovania sociálneho štátu
  • Česká republika na reformy ešte zrejme počká
  • Slovensko – ako uchrániť reformy
pondelok, 26. jún 2006, 16:00

Popri správe o vysokom hospodárskom raste v médiách akoby unikol iný, menej nápadný, zato však ešte povzbudivejší údaj: v prvom štvrťroku medziročne vzrástol počet pracujúcich o 3,7%, t. j. o 80,1 tisíc osôb. Tento údaj je vzhľadom na obvyklé čísla o trhu práce v SR ešte „mimoriadnejší“ ako je údaj o 6,3%-nom raste HDP.

pondelok, 26. jún 2006, 15:00

V úverovom portfóliu bánk nastane v roku 2006 zrejme zvláštna konštelácia, keď stav úverov poskytnutých domácnostiam presiahne stav úverov poskytnutých podnikom. Banky sa stále významnejšie orientujú na úverovanie domácností a na získavanie príjmov z poplatkov namiesto podpory podnikateľských projektov firiem.

pondelok, 26. jún 2006, 14:00
  • Rast HDP v prvom štvrťroku 6,3 %
  • Obchod a stavebníctvo boli rastovými lídrami
  • Rast fixných investícií o vyše 16 %
  • Mieru inflácie sa zatiaľ nedarí vrátiť do vytýčeného koridoru
pondelok, 26. jún 2006, 13:00

Tento článok porovnáva tradičný a kontraktačný systém financovania a regulácie zabezpečovania praktickej výučby študentov vybraných zdravotníckych odborov na Slovensku. V úvode sa v skratke pozrieme na históriu zavedenia kontraktačného systému a legislatívne ukotvenie kľúčových termínov „praktická výučba“ a „výučbové základne“. V druhej časti si rozoberieme mechanizmus kontraktačného systému a štruktúru dohody. Záver sa bude venovať alternatívnym riešeniam.

pondelok, 26. jún 2006, 10:00 , a

Publikácia Základné rámce zdravotnej politiky 2006-2010 bola predstavená na konferencii Združenia zdravotných poisťovní SR „Stabilné zdravotníctvo – vízia do roku 2010“ (viď tiež prezentáciu Petra Pažitného). Základné rámce si môžete stiahnuť vo formáte PDF (viac informácií o publikácii). Na tomto mieste uvádzame zhrnutie.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia