utorok, 05. august 2014, 21:35

Článok sa zameriava na neformálne platby v kosovskom systéme zdravotnej starostlivosti. Článok zahŕňa analýzu súčasných inštitúcií a politík zameraných na boj proti korupcii, ako aj ako popis zistení od cieľových skupín so zameraním na vnímanie neformálnych platieb lekármi a pacientmi. 

Autor: A. Uka

vydal Health Policy Institute, august 2014, 17 strán

nedeľa, 04. máj 2014, 14:00

OBSAH KAPITOLY:

  1. Čo je korupcia?
  2. Príčiny korupcie v zdravotníctve
  3. Dopady korupcie
  4. Korupčný trh v zdravotníctve na Slovensku
  5. Neformálne platby
  6. Zdroje
pondelok, 30. december 2013, 16:45 a

Analýza neformálnych platieb v zdravotníctve na Slovensku skúma výsledky online prieskumu (1200 respondentov) venovaného tejto problematike. Cieľom štúdie bolo na základe výskumu identifikovať špecifické ukazovatele výskytu, prejavov a príčin neformálnych platieb v zdravotníctve, na základe ktorých bude možné navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k transparentnejšiemu zdravotníctvu.

Autor: R. Mužik, A. Szalayová

vydal Health Policy Institute, november 2013, 96 strán

 

pondelok, 13. máj 2013, 19:00

Začiatkom mája sme spustil nový portál bezuplatku.sk. Portál slúži na realizáciu unikátneho prieskumu, do ktorého sa môžete zapojiť aj Vy! Veríme, že vďaka Vám jeho výstupy a dopady dopomôžu k zvýšeniu transparentnosti a efektívnosti v slovenskom zdravotníctve.

pondelok, 02. apríl 2012, 0:00

Lekárske odborové združenie (LOZ) sa v Memorande o úprave pomerov v zdravotníctve zaviazalo pripraviť protikorupčné  opatrenia v zdravotníctve. Koncom februára LOZ predložilo ministerstvu zdravotníctva 10 opatrení, ktoré by mali znížiť mieru korupcie v zdravotníctve.

sobota, 04. február 2012, 23:30

„Približne polovica slovenských pacientov sa už priamo stretla s tým, že si od nich lekár vypýtal úplatok, pričom na východnom Slovensku sa s týmto fenoménom stretlo viac pacientov ako na západnom. S opakovaným korupčným správaním zo strany lekára sa častejšie stretávajú ľudia s nižšou kvalifikáciou.“ Tretia časť záverov diplomovej práce absolventa Fakulty sociálnych a ekonomických vzťahov Univerzity Komenského Romana Mužika.

pondelok, 14. november 2011, 23:55

Podľa lekárov sú úplatky v podobe vecných darov rozšírenejšie než podľa pacientov. Obe skupiny sa však zhodnú, že najviac sa upláca peniazmi. Aj takéto postrehy priniesli výsledky prieskumu názorov lekárov a pacientov na korupciu v zdravotníctve, ktorý pre svoju diplomovú prácu uskutočnil Roman Mužik. Pri 258 respondentoch (57 lekárov, 201 pacientov) je potrebné interpretovať akékoľvek závery veľmi opatrne.

piatok, 07. október 2011, 11:43

V tomto článku uverejňujeme časť výsledkov z  diplomovej práce, ktorá sa zaoberala korupciou v zdravotníctve so zameraním sa na odlišnosti vnímania korupcie lekármi a pacientmi a  odlišnosti vnímania korupcie v rámci východného a západného Slovenska. Jej autorom je Roman Mužik, absolvent Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Verejná politika.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia