piatok, 16. apríl 2010, 15:40

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania návrh novely nariadenia vlády o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci (LSPP). Navrhuje doterajšiu reguláciu maximálnej výšky úhrady nahradiť stanovením minimálnej výšky úhrady v ambulanciách všeobecných lekárov. Najmä u detských lekárov dôjde k výraznému navýšeniu úhrad.

nedeľa, 31. január 2010, 12:00

Na problémy spojené s úpravou lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) sme opakovane upozorňovali v newsletteri (IntoBalance 6/2007 a 1/2009). Povinné služby lekárov pre tretie subjekty na základe rozpisu samosprávneho kraja, neraz nevýhodne odmeňované, viedli pred rokom časť lekárov na východnom Slovensku k petícii za riešenie tejto situácie.

štvrtok, 17. september 2009, 2:21

Poslanec Jozef Valocký (Smer-SD) stiahol svoj návrh na novelizáciu zákona, ktorou by sa zrušila povinnosť prevádzkovať nepretržitú lekársku službu prvej pomoci (LSPP). Svoj krok odôvodnil spolitizovaním tejto podľa neho odbornej témy. Zrušenie nočnej pohotovosti podporovalo i ministerstvo zdravotníctva.

štvrtok, 13. august 2009, 18:00

Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) je forma nepretržitého poskytovania ambulantnej starostlivosti. LSPP vykonávajú poskytovatelia poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť a špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci. LSPP všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa vykonáva aj formou návštevnej služby v domácom prostredí. Rozpis LSPP určuje samosprávny kraj. Rozpis ustanovuje miesto výkonu lekárskej služby prvej pomoci, čas vykonávania LSPP a zoznam poskytovateľov s uvedením dátumov vykonávania LSPP v období, na ktorý sa tento rozpis vyhotovuje.

utorok, 04. august 2009, 15:30

Asociácia súkromných lekárov SR (ASL) chce presadiť zmeny v lekárskej službe prvej pomoci (LSPP) a spustila petíciu na podporu svojich požiadaviek. V septembri, keď bude na programe parlamentu novelizácia platnej úpravy LSPP, chcú lekári hovoriť s poslancami o zlepšení odmeňovania a skrátení ordinačných hodín pohotovosti do 22:00.

pondelok, 29. jún 2009, 15:00

Návrh poslanca J. Valockého na zmeny v lekárskej službe prvej pomoci považuje Health Policy Institute za neprijateľný z troch dôvodov:

  1. návrh obchádza pripomienkové konanie a neumožňuje tak diskusiu odbornej ani laickej verejnosti k rušeniu pohotovosti
  2. návrh plošne ruší nepretržitú dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti
  3. návrh zabezpečuje bezrizikové podnikanie centrálne vybraným firmám, pre ktoré budú všeobecní lekári povinne slúžiť na základe rozpisu samosprávneho kraja
piatok, 01. máj 2009, 10:45

Kým nezadefinujeme, aký je cieľ a zmysel lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), pri výbere správnych nástrojov regulácie, organizácie, financovania či platobných mechanizmov sme odkázaní na nekončiacu improvizáciu.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia