nedeľa, 04. máj 2014, 15:00

Prinášame semestrálnu prácu Angeliky Szalayovej z predmetu Zdravotná politika na vzdelávacom programe Masters of Science in Health Services Management.

piatok, 16. apríl 2010, 15:40

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania návrh novely nariadenia vlády o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci (LSPP). Navrhuje doterajšiu reguláciu maximálnej výšky úhrady nahradiť stanovením minimálnej výšky úhrady v ambulanciách všeobecných lekárov. Najmä u detských lekárov dôjde k výraznému navýšeniu úhrad.

pondelok, 17. august 2009, 23:46

O degresívnej obchodnej prirážke (nepresne degresívna marža) hovoríme vtedy, ak podiel ceny obchodného výkonu distribučného a lekárenského reťazca ku koncovej cene lieku klesá so stúpajúcou koncovou cenou lieku. Podrobne sa problematike degresívnej obchodnej prirážky venuje článok Angeliky Szalayovej publikovaný v IntoBalance 11/2007.

nedeľa, 09. november 2008, 8:00

Práca sleduje spotreby liekov z dvoch pohľadov. Prvý pohľad sleduje celý farmaceutický trh, vrátane nemocničných a voľnopredajných liekov, čo je zaujímavé hlavne pre výrobcov liekov. Z týchto dát je zrejmé, že nárast trhu v roku 2007 bol výrazný na úrovni dvojciferného nárastu vo výške 15 %. Druhým je pohľad platiteľov, čo sú hlavne zdravotné poisťovne, ale za posledné roky čoraz viac aj pacienti. Na základe týchto dát môžeme naopak hovoriť o takmer nulovom náraste trhu.

Jedna z najlepšie hodnotených záverečných prác programu Manažér na Health Management Academy v akademickom roku 2007/2008.

streda, 03. september 2008, 16:00

Podľa Health Policy Institute sú zmluvná voľnosť a flexibilné ceny kľúčovými prvkami Zajacovej reformy. Priemernú cenu však svojou trhovou váhou najviac ovplyvňuje Všeobecná zdravotná poisťovňa a preto významné rozdiely medzi fakultnými a všeobecnými nemocnicami môžeme pripísať najmä na vrub cenovej politiky VšZP. Ukazuje sa, že fakultné nemocnice sú zvýhodňované viac, ako by zodpovedalo náročnosti poskytovanej starostlivosti.

utorok, 08. júl 2008, 16:24
Podľa Health Policy Institute je zmluvná voľnosť a flexibilné ceny kľúčovým prvkom Zajacovej reformy. Zmluvné ceny charakterizujú nákupnú politiku zdravotnej poisťovne. Priemernú cenu však svojou trhovou váhou najviac ovplyvňuje Všeobecná zdravotná poisťovňa. Súčasné priemerné zmluvné ceny pre fakultné nemocnice ich zvýhodňujú oproti všeobecným nemocniciam väčšmi ako by zodpovedalo náročnosti prípadov a komplexnosti liečby, ktoré vykonávajú.
štvrtok, 31. január 2008, 11:11

Vedenie FNsP Bratislava sa nakoniec dohodlo s odborovými organizáciami o dodatku ku kolektívnej zmluve za rok 2007. Od 1. februára sa tak zvyšujú tarifné platy pre zamestnancov o 10 percent, pričom priestor pre zvýšenie vytvoril podpis zmlúv medzi FNsP Bratislava, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a Spoločnou zdravotnou poisťovňou, ktorým sa zvýšili disponibilné zdroje pre rok 2008 reálne o 25 percent.

utorok, 22. január 2008, 17:42

Všeobecná zdravotná poisťovňa sa v utorok dohodla so zástupcami Asociácie nemocníc Slovenska na zmluvách na rok 2008. Zástupcovia nemocníc akceptovali ponuku VšZP, že od 1. januára 2008 zvýši o 10 % ceny za ukončené hospitalizácie na chirurgických, ortopedických, traumatologických oddeleniach a oddeleniach anestézie a intenzívnej medicíny. Od 1. marca 2008 zvýši v priemere o 7 % zmluvné objemy za ukončené hospitalizácie.

pondelok, 10. december 2007, 9:00

Zavedenie degresívnej obchodnej prirážky na lieky sa plánovalo na Slovensku už viacero rokov, ale doteraz sa tento krok nevykonal. Degresívna obchodná prirážka zavádza spravodlivejšie ohodnotenie výkonov distribútorov a lekární a mení motivácie pre preferenciu drahých liekov.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia