Nástroje oceňovania rizika

štvrtok, 13. august 2009, 7:49

Nástroje oceňovania rizika boli vytvorené ako nástroje kompenzačného systému. Pomocou nich sa nastavuje prerozdeľovací mechanizmus. Nástroje oceňovania rizika sa navzájom líšia, avšak všetky sú založené na kombinácií demografických charakteristík a charakteristík zdravotného stavu. Kvalita prognózy nákladov závisí od predikčnej sily týchto nástrojov.

Prehľad 1: Prediktory používané na predpovedanie budúcich nákladov

 1. Demografické charakteristiky
  • vek
  • pohlavie
  • manželský stav
  • bydlisko
  • príjem
 2. Charakteristiky zdravotného stavu
  • samohodnotenie zdravotného stavu
  • modely založené na diagnóze
  • modely založené na preskripcii liekov
  • modely založené na údajoch o predchádzajúcom čerpaní zdravotnej starostlivosti

Zdroj: Health Policy Institute, 2008

Najčastejšie používaný nástroj prerozdelenia – demografické údaje (vek, pohlavie, rodinný stav, bydlisko) – má veľmi nízku predikčnú schopnosť. V priemere síce platí, že výška nákladov na zdravotnú starostlivosť rastie s vekom, alebo sa viaže na konkrétnu lokalitu, vysvetľuje však nie viac ako 2% variability nákladov na zdravotnú starostlivosť. Na druhej strane, tento nástroj je jednoducho administrovateľný, rezistentný voči manipulácií a neposkytuje žiadne motivácie pre nepotrebnú zdravotnú starostlivosť.

Modely založené na diagnóze (viď Diagnostic Cost Group, DCG) v presnosti prognózy výrazne prevyšujú model vek/pohlavie. Ich nevýhodou však bolo, že si vyžadovali extenzívne dátové sety a množstvo analýz pred vykonaním akejkoľvek operácie. Finančné transfery založené na ambulantnej diagnóze sú veľmi citlivé na kvalitu údajov, ktoré však bývajú často neúplné a nepresné. Na doplnenie DCG modelu sa v Spojených štátoch používa model Hierarchical Coexisting Condition (HCC), ktorý zohľadňuje súčasne viacero koexistujúcich diagnóz.

Prehľad 2: Výhody a nevýhody modelov predikovania budúcich nákladov

Model vek/pohlavie

 • Výhody
  • jednoduchá administrácia
  • rezistentný voči manipulácií
  • neposkytuje žiadne motivácie pre nepotrebnú zdravotnú starostlivosť.
 • Nevýhody
  • nízka predikčná schopnosť

Modely založené na diagnóze

 • Výhody
  • vysoká predikčná schopnosť
 • Nevýhody
  • nutnosť extenzívnych dátových setov
  • potreba veľkého množstva analýz pred vykonaním akejkoľvek operácie
  • finančné transfery sú citlivé na kvalitu údajov, ktoré sú často neúplné a nepresné

Zdroj: Dunn et al.: Comparative Analysis of Methods of Health Risk Assessment

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia