Pharmacy-based Cost Group (PCG)

štvrtok, 13. august 2009, 4:35

Pharmacy-based cost group (PCG) je nástroj oceňovania rizika podľa nákladových skupín založených na predpísaných liekoch. Používa sa na kompenzáciu rizikovej štruktúry poistencov.

Preskripčné liekové modely sú založené na určitom vzťahu medzi zdravotným rizikom a užívaním príslušných liekov. Aj keď ich vzťah so zdravotným rizikom nie je taký priamy, ako v prípade diagnostických modelov (DCG), ich predikčná sila dosahuje podobné hodnoty. Nevýhodou môže byť rýchly vývoj farmaceutického priemyslu, čo si vyžaduje častejšiu aktualizáciu. Niektoré zdravotné stavy môžu byť liečené celou paletou rôznych liekov, a preto nemusí byť vždy jasné spojenie medzi preskripciou lieku a zdravotným stavom jednotlivca. Môže tak dochádzať k chybnému ohodnoteniu zdravotného rizika.

Na druhej strane poskytujú celú radu výhod. Dáta preskripčných modelov sú zvyčajne kvalitnejšieho rozsahu, pretože bývajú dôslednejšie zaznamenané poskytovateľmi a zároveň sú prístupné aj z iných zdrojov – z lekární, kde evidencia väčšinou spĺňa požadované nároky. Zbieranie údajov je preto rýchlejšie i lacnejšie. Takisto jednotlivci s niektorými chronickými ochoreniami nemusia byť zachytení diagnostickými modelmi, pretože jednoducho nevyžadujú zvýšenú lekársku starostlivosť a dávajú si len predpisovať potrebné lieky.

PCG v Českej republike

Na zohľadňovaní rizika podľa PCG sú postavené rizikové kontrakty so skupinami nezávislých lekárskych praxí, ktoré v rámci projektov riadenej starostlivosti v Českej republike administruje Tomáš Macháček a jeho spoločnosť KlientPRO.

PCG v Holandsku

PCG pri prerozdelení zdravotného poistenia sa používa v Holandsku od r. 2002. Úlohou PCG je identifikovať jednotlivcov s chronickým ochorením u ktorých môžeme v budúcnosti predpokladať vyššie výdavky na zdravotnú starostlivosť. Nákladové skupiny podľa liekov sú určované na základe predchádzajúcej preskripcie určitých skupín liekov ambulantným pacientom. V súčasnosti existuje 17 PCG skupín, ktorých kompenzačné príspevky oscilujú od 330 EUR (v prípade glaukómového ochorenia) do 15 000 EUR (jednotlivci s vážnym obličkovým ochorením).

Hlavným problémom tohto prediktora je možnosť jeho cieleného ovplyvňovania preskripčným správaním s cieľom zvýšenia dotácie kompenzačných príspevkov. Pre obmedzenie negatívneho preskripčného správania boli stanovené nasledovné pravidlá. Základom pre priradenie k PCG skupine je výška dennej dávky predpísaného lieku, ktorú musí pacient užívať najmenej 181 dní predchádzajúceho roku, aby sa zabezpečilo zameranie na chronicky chorých poistencov. Poistenec môže patriť len do jednej PCG skupiny. Vláda plánuje toto posledné pravidlo zmeniť pre zabezpečenie prípadných komorbidít. V roku 2006 bolo do jednotlivých skupín klasifikovaných 12% poistencov.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia